Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Gebiedsgericht en thematisch overleg

Het wateroverleg op ambtelijke niveau gebeurt per thema of gebied, het GTO of gebiedsgericht en thematisch overleg.

In het gebiedsgericht en thematisch overleg zijn alle waterbeheerders en andere betrokkenen bij het gebied of het thema vertegenwoordigd. Hier worden documenten voor het bekkenbestuur en de bekkenraad voorbereid, knelpunten besproken en eventueel aan het bekkenbestuur ter goedkeuring voorgelegd.

Op basis van een grondige analyse van een gebied en een gemeenschappelijke visie voor dat gebied worden maatregelen en acties in overleg concreet gemaakt en worden de inspanningen gebundeld. Op die manier ontstaan win-winsituaties en kunnen we op het terrein zichtbare stappen vooruit zetten en op termijn de goede toestand halen.

Het bekkensecretariaat van de Gentse Kanalen organiseert het GTO en coördineert ondermeer het overleg over de afwateringsproblematiek van de Westlede.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.