Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bekken van de Gentse Kanalen > Planning 2016 - 2021 > Bekkenbeheerplan bekken van de Gentse Kanalen 2008 - 2013

Bekkenbeheerplan bekken van de Gentse Kanalen 2008 - 2013

Wie informatie zoekt over het eerste bekkenbeheerplan voor het bekken van de Gentse Kanalen vindt het in deze rubriek, samen met de bijhorende bekkenvoortgangsrapporten.

In de rubriek ‘gerelateerde inhoud’ onderaan deze pagina, vindt u het eerste bekkenbeheerplan voor het bekken van de Gentse Kanalen. Het had initieel betrekking op de periode 2008 – 2013, maar werd verlengd tot 2015 ten gevolge van wijzigingen aan het decreet Integraal Waterbeleid.

U vindt er ook de bekkenvoortgangsrapporten die jaarlijks verslag uitbrachten van de uitvoering van het bekkenbeheerplan.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid