Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Laan

Voor de Laan lijkt de goede watertoestand haalbaar tegen 2027. De waterkwaliteit is de voorbije jaren sterk vooruitgegaan. Er zijn ook geen vismigratieknelpunten meer. Vooral nutriënten vormen nog een probleem. De verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur en erosiebestrijding moeten de instroom van nutriënten beperken. Of de vervuilde waterbodem van de Laan een hypotheek zal leggen op de goede ecologische toestand is op dit moment nog onduidelijk.

Op dit moment bevinden zich geen items in deze map.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.