Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Vrouwvliet

De Vrouwvliet ontspringt in Begijnendijk en mondt net ten noorden van de stadskern van Mechelen uit in de Dijle. De waterloop heeft een groot afstroomgebied dat deels in provincie Antwerpen en deels in provincie Vlaams Brabant ligt. De Maanhoevebeek, de Bruinbeek, de Reehagenbeek en de Platte Beek zijn enkele van de vele zijlopen die de Vrouwvliet rijk is.
Integraal project Vrouwvliet opgestart

Het bekkensecretariaat startte in het voorjaar van 2022 een integraal project voor de Vrouwvliet. Het project brengt de verschillende partners samen om het afstroomgebied van de Vrouwvliet op een integrale manier te benaderen, om versneld stappen vooruit te zetten richting de goede ecologische toestand en om te komen tot een gezond en klimaatrobuust watersysteem.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.