Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Handzamevaart en Zarrenbeek

In het afstroomgebied van de Handzamevaart zijn al verschillende maatregelen genomen tegen wateroverlast. Nutriënten (fosfor en stikstof), organisch materiaal, geleidbaarheid en bestrijdingsmiddelen blijven te hoog voor de ontwikkeling van een evenwichtig waterleven. Zowel door de landbouw als door de huishoudens is nog initiatief nodig. Een grote uitdaging ligt in het voorkomen van erosie in de hoger gelegen gronden die in gebruik zijn voor groententeelt.

Op dit moment bevinden zich geen items in deze map.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.