Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Grensoverschrijdende informatie

Ongeveer een derde van het afstroomgebied van de IJzer ligt in Frankrijk. Ook in de kustzone stroomt het water over de grenzen heen. Onder normale omstandigheden wateren de Moeren af richting Duinkerke en het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke richting Nieuwpoort.

Het integraal waterbeleid wordt ook in Frankrijk per bekken georganiseerd. Het IJzerbekken grenst aan bassin de l'Yser en bassin de l'Aa.

Interessante links:

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.