Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Waterbeleving

picto waterbeleving

De Dommelvallei is al goed ontsloten voor recreatie op en langs het water. Denk maar aan natuurdomein Het Hageven (met bezoekerscentrum De Wulp), de kajakroute, het provinciaal domein Dommelhof in Pelt met daarnaast het Klankenbos, het vernieuwde wandelpad langs de Kleine Beek in Peer …

  

Dommel (waterbeleving Klankenbos)     Dommel (waterbeleving nieuwe brug Kleine beek)

  

Samen werken aan waterbeleving

CIWMet nieuwe wandel- en fietsroutes langs het water willen we de belevingswaarde van de vallei nog beter invullen (actie 43, actie 44 en actie 46). Ook in Peer zetten we volop in op belevingswaarde met de aanleg van een Dommelpark (actie 41). De bouw van het Dommelhuis zorgt dan weer voor een nieuwe ontmoetingsplek in de vallei (actie 42). In gemeente Pelt komt er een visie voor de versterking van het blauwgroene netwerk (actie 40). Recreatie is op veel plaatsen een nevenfunctie in de Dommelvallei. We moeten dus zeker ook de stille locaties beschermen. Het is belangrijk dat recreatie afgestemd is op de draagkracht van het systeem, en dat het succes van de Dommelvallei geen bedreiging vormt voor de natuurwaarden en de vooropgestelde kwaliteitsdoelen in de vallei. Daarom zullen we een afsprakenkader voor de kano- en kajakvaart op de Dommel uitwerken (actie 45). 

Dommel (waterbeleving Dommelhuis Peer)


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.