Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Bekkensecretariaat

Het bekkensecretariaat is de motor van het wateroverleg in het Maasbekken. Het bekkensecretariaat staat in voor de dagelijkse werking binnen het bekken en het voorbereidende werk voor het bekkenbestuur, het gebiedsgericht en thematisch overleg en de bekkenraad.

Samenstelling 

De dagelijkse leiding van het bekkensecretariaat ligt bij de bekkencoördinator.

De bekkencoördinator wordt bijgestaan door een planningsverantwoordelijken. De bekkencoördinator behoort tot het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken en de planningsverantwoordelijke behoort tot het beleidsdomein Omgeving.

Taken

  • Voorbereiden van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan
  • Voorbereiden van het bekkenspecifieke deel van het wateruitvoeringsprogramma
  • Meewerken aan de organisatie van het openbaar onderzoek van het stroomgebiedbeheerplan
  • Organiseren van het gebiedsgericht en thematisch overleg

 

Bekkencoördinator
mevrouw Joke Vanesch (De Vlaamse Waterweg)
Planningsverantwoordelijke

de heer Jef Guelinckx (VMM)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.