Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Gebiedsgericht en thematisch overleg

Het wateroverleg wordt door het bekkensecretariaat georganiseerd per gebied, per thema of op basis van een bepaald knelpunt. We spreken van het GTO of gebiedsgericht en thematisch overleg.

Het ambtelijk bekkenoverleg draagt zorg voor het thematisch overleg in het maasbekkenbekken. Hier worden technische plannen inzake waterzuivering besproken en documenten voor het bekkenbestuur en de bekkenraad voorbereid.

Het gebiedsgericht overleg wordt georganiseerd per integraal waterproject of specifiek knelpunt. Dit lokaal  overleg kan variëren qua samenstelling met ambtelijke, bestuurlijke en sectorale leden.

Op basis van een gemeenschappelijke visie voor een bepaald gebied worden maatregelen en acties in overleg concreet gemaakt en worden de inspanningen gebundeld. Op die manier ontstaan win-winsituaties en kunnen we op het terrein zichtbare stappen vooruit zetten en op termijn de goede toestand halen.

Het bekkensecretariaat Maasbekken organiseert en coördineert o.a. volgende gebiedsgericht overleg in het Maasbekken:

  • Integraal waterproject Warmbeek
  • Integraal waterproject Bosbeek
  • Integraal waterproject Merkske
  • Integraal waterproject Dommel (Riviercontract Dommel)
  • ...

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.