Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Bekkenbeheerplan Netebekken 2008 - 2013

Wie informatie zoekt over het eerste bekkenbeheerplan voor het Netebekken vindt het in deze rubriek, samen met de bijhorende bekkenvoortgangsrapporten.

In de rubriek ‘gerelateerde inhoud’ onderaan deze pagina, vindt u het eerste bekkenbeheerplan voor het Netebekken. Het had initieel betrekking op de periode 2008 – 2013 maar werd verlengd tot 2015 ten gevolge van wijzigingen aan het decreet Integraal Waterbeleid.

U vindt er ook de bekkenvoortgangsrapporten die jaarlijks verslag uitbrachten van de uitvoering van het bekkenbeheerplan.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.