Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Goedgekeurde vervolgtrajecten bekken van de Gentse Kanalen

Hierna vindt u alle signaalgebieden in het bekken van de Gentse Kanalen waarover de Vlaamse Regering een beslissing genomen heeft.

Er worden 2 categorieën van beslissingen onderscheiden (zie kolom "beslissing Vlaamse Regering"):

  • verscherpte watertoets: de geldende harde bestemming blijft behouden, maar er kunnen in het kader van de watertoets wel extra voorwaarden opgelegd worden voor de ontwikkeling van het gebied.
  • bouwvrije opgave: delen van het signaalgebied moeten bouwvrij blijven en moeten bijgevolg een andere bestemming krijgen.

De kolom "instrument" geeft aan op welke manier de bouwvrije opgave zal gerealiseerd worden: via een RUP of via een ander bewarend initiatief, zoals een aanduiding als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Staat er niets in de tabel, dan is nog niet uitgemaakt op welke manier de herbestemming zal gebeuren.

De kolom "status" geeft de stand van zaken voor de gebieden waarvoor een bouwvrije opgave geldt. Hierbij worden volgende categorieën onderscheiden:

  • niet gestart: het volledige herbestemmingsproces moet nog opgestart worden

  • on hold: de voorbereiding van het herbestemmingsproces is stilgelegd 

  • in voorbereiding: het voorbereidend studiewerk voor een herbestemming is lopende

  • in uitvoering:  in geval van de  opmaak van een RUP: zodra het ontwerp RUP is voorgelegd aan de verschillende administraties tijdens een plenaire vergadering

  • afgerond: de herbestemming is doorgevoerd

De stand van zaken wordt opgevolgd in het kader van het wateruitvoeringsprogramma (WUP).  

Signaalgebieden bekken van de Gentse Kanalen

signaalgebied
nr.               
gemeente
beslissing Vlaamse regering
datum beslissing
instrument
status 
Asselsestraat SG_R3_GKA_01 Gent Bouwvrije opgave 31/03/2017  RUP afgerond
Schildekenstraat SG_R3_GKA_02 Evergem Bouwvrije opgave 31/03/2017 RUP afgerond
Hoge Wal -   Bommels SG_R3_GKA_03 Evergem Bouwvrije opgave 31/03/2017  Bommels  RUP, Hoge Wal  WORG RUP afgerond, voorlopige aanduiding VR op 23/11/2023
Sint-Camilluswijk SG_R3_GKA_04 Gent Bouwvrije opgave 31/03/2017  RUP afgerond
Sasdijkstraat SG_R3_GKA_05 Assenede Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG voorlopige aanduiding VR op 23/11/2023
Kasteel Ter   Leyen SG_R3_GKA_06 Assenede Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG voorlopige aanduiding VR op 23/11/2023
Noordstraat SG_R3_GKA_07 Assenede Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG voorlopige aanduiding VR op 23/11/2023
Appensvoorde   (Kasteeldreef - Noensewegel) SG_R3_GKA_08 Lovendegem Bouwvrije opgave 31/03/2017 RUP afgerond
Prins   Boudewijnlaan SG_R3_GKA_09 Assenede Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG voorlopige aanduiding VR op 23/11/2023
Kortendam -   Langendam SG_R3_GKA_10 Evergem Verscherpte watertoets 31/03/2017   niet van toepassing
Hindeplas SG_R3_GKA_11 Evergem Bouwvrije opgave 31/03/2017 RUP afgerond
Bedrijvenzone   Karnemelkpolder SG_R3_GKA_12 Zelzate Verscherpte watertoets 31/03/2017   niet van toepassing
Palingsgatstraat SG_R3_GKA_13 Sint-Niklaas Verscherpte watertoets 31/03/2017   niet van toepassing
Hooimanstraat SG_R3_GKA_14 Sint-Niklaas Verscherpte watertoets 31/03/2017   niet van toepassing
Park Hein   Deprez SG_R3_GKA_15 Sint-Niklaas Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG voorlopige aanduiding VR op 23/11/2023

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.