Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Beleidsinstrumenten > Signaalgebieden > Goedgekeurde vervolgtrajecten per bekken > Goedgekeurde vervolgtrajecten Leiebekken

Goedgekeurde vervolgtrajecten Leiebekken

Hierna vindt u alle signaalgebieden in het Leiebekken waarover de Vlaamse Regering een beslissing genomen heeft. Er worden 2 categorieën van beslissingen onderscheiden (zie kolom "beslissing Vlaamse Regering"):

  • verscherpte watertoets: de geldende harde bestemming blijft behouden, maar er kunnen in het kader van de watertoets wel extra voorwaarden opgelegd worden voor de ontwikkeling van het gebied.
  • bouwvrije opgave: delen van het signaalgebied moeten bouwvrij blijven en moeten bijgevolg een andere bestemming krijgen.

De kolom "instrument" geeft aan op welke manier de bouwvrije opgave zal gerealiseerd worden: via een RUP of via een ander bewarend initiatief. Staat er niets in de tabel, dan is nog niet uitgemaakt op welke manier de herbestemming zal gebeuren.

De kolom "status" geeft de stand van zaken voor de gebieden waarvoor een bouwvrije opgave geldt. Hierbij worden volgende categorieën onderscheiden:

  • niet gestart: het volledige herbestemmingsproces moet nog opgestart worden

  • in voorbereiding: het voorbereidend studiewerk voor een herbestemming is lopende

  • in uitvoering:  in geval van de  opmaak van een RUP: zodra het ontwerp RUP is voorgelegd aan de verschillende administraties tijdens een plenaire vergadering

  • afgerond: de herbestemming is doorgevoerd

De stand van zaken wordt opgevolgd in het kader van het wateruitvoeringsprogramma (WUP). Het WUP 2016 zal beschikbaar zijn tegen de zomer van 2017.

Signaalgebieden Leiebekken 

Signaalgebied

Nummer

Gemeente

Beslissing Vlaamse Regering

Datum beslissing

instru-ment

status (begin 2018)

WUG Moorsele - Heulebeek LEI-AG01 Wevelgem

Bouwvrije opgave

09/05/2014 niet gestart
WUG Tuinwijk Machelen LEI-AG02 Zulte

Verscherpte   watertoets

09/05/2014 niet van toepassing
WUG Kasteelstraat Olsene LEI-AG03 Zulte

Verscherpte   watertoets

09/05/2014 niet van toepassing
Industriegebied Heulestraat-Beekstraat-Pijplap LEI-AG04 Wevelgem

Bouwvrije opgave

09/05/2014 RUP in voorbereiding

Sasbrug

SG_R3_LEI_00

Izegem

Bouwvrije opgave

31/03/2017 niet gestart

Hooglatem

SG_R3_LEI_01

Sint-Martens-Latem

Bouwvrije opgave

31/03/2017 niet gestart

Sint-Eloois-Vijve Oostpoort

SG_R3_LEI_02

Waregem

Bouwvrije opgave

31/03/2017 niet gestart

Dadipark

SG_R3_LEI_03

Moorslede

Bouwvrije opgave

31/03/2017 niet gestart

Slype

SG_R3_LEI_04

Zwevegem

Bouwvrije opgave

31/03/2017 niet gestart

Industriegebied E17

SG_R3_LEI_07

Deerlijk

Bouwvrije opgave

31/03/2017 niet gestart

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.