Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Goedgekeurde vervolgtrajecten Leiebekken

Hierna vindt u alle signaalgebieden in het Leiebekken waarover de Vlaamse Regering een beslissing genomen heeft. Er worden 2 categorieën van beslissingen onderscheiden (zie kolom "beslissing Vlaamse Regering"):

  • verscherpte watertoets: de geldende harde bestemming blijft behouden, maar er kunnen in het kader van de watertoets wel extra voorwaarden opgelegd worden voor de ontwikkeling van het gebied.
  • bouwvrije opgave: delen van het signaalgebied moeten bouwvrij blijven en moeten bijgevolg een andere bestemming krijgen.

De kolom "instrument" geeft aan op welke manier de bouwvrije opgave zal gerealiseerd worden: via een RUP of via een ander bewarend initiatief, zoals een aanduiding als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Staat er niets in de tabel, dan is nog niet uitgemaakt op welke manier de herbestemming zal gebeuren.

De kolom "status" geeft de stand van zaken voor de gebieden waarvoor een bouwvrije opgave geldt. Hierbij worden volgende categorieën onderscheiden:

  • niet gestart: het volledige herbestemmingsproces moet nog opgestart worden

  • on hold: de voorbereiding van het herbestemmingsproces is stilgelegd

  • in voorbereiding: het voorbereidend studiewerk voor een herbestemming is lopende

  • in uitvoering:  in geval van de  opmaak van een RUP: zodra het ontwerp RUP is voorgelegd aan de verschillende administraties tijdens een plenaire vergadering

  • afgerond: de herbestemming is doorgevoerd

De stand van zaken wordt opgevolgd in het kader van het wateruitvoeringsprogramma (WUP).  

Signaalgebieden Leiebekken 

signaalgebied
nr.               
gemeente
beslissing Vlaamse regering
datum beslissing
instrument
status 
WUG Moorsele - Heulebeek LEI-AG01 Wevelgem

Bouwvrije 

opgave

9/05/2014 WORG voorlopige aanduiding VR op 13/10/2023
WUG Tuinwijk Machelen LEI-AG02 Zulte

Verscherpte 

watertoets

9/05/2014   niet van toepassing
WUG Kasteelstraat Olsene LEI-AG03 Zulte

Verscherpte 

watertoets

9/05/2014   niet van toepassing
Industriegebied Heulestraat-Beekstraat-Pijplap LEI-AG04 Wevelgem Bouwvrije opgave 9/05/2014 WORG voorlopige aanduiding VR op 13/10/2023
Sasbrug SG_R3_LEI_00 Izegem Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG voorlopige aanduiding VR op 13/10/2023
Hooglatem SG_R3_LEI_01 Sint-Martens-Latem Bouwvrije opgave 31/03/2017   niet gestart
Sint-Eloois-Vijve Oostpoort             SG_R3_LEI_02 Waregem Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG voorlopige aanduiding VR op 13/10/2023
Dadipark SG_R3_LEI_03 Moorslede Bouwvrije opgave 31/03/2017 RUP in voorbereiding
Slype SG_R3_LEI_04 Zwevegem Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG voorlopige aanduiding VR op 13/10/2023
Industriegebied E17 SG_R3_LEI_07 Deerlijk Bouwvrije opgave 31/03/2017  WORG voorlopige aanduiding VR op 13/10/2023

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.