Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Goedgekeurde vervolgtrajecten Bovenscheldebekken

Hierna vindt u alle signaalgebieden in het Bovenscheldebekken waarover de Vlaamse Regering een beslissing genomen heeft. Er worden 2 categorieën van beslissingen onderscheiden (zie kolom "beslissing Vlaamse Regering"):

  • verscherpte watertoets: de geldende harde bestemming blijft behouden, maar er kunnen in het kader van de watertoets wel extra voorwaarden opgelegd worden voor de ontwikkeling van het gebied.
  • bouwvrije opgave: delen van het signaalgebied moeten bouwvrij blijven en moeten bijgevolg een andere bestemming krijgen.

De kolom "instrument" geeft aan op welke manier de bouwvrije opgave zal gerealiseerd worden: via een RUP of via een ander bewarend initiatief, zoals een aanduiding als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Staat er niets in de tabel, dan is nog niet uitgemaakt op welke manier de herbestemming zal gebeuren.

De kolom "status" geeft de stand van zaken voor de gebieden waarvoor een bouwvrije opgave geldt. Hierbij worden volgende categorieën onderscheiden:

  • niet gestart: het volledige herbestemmingsproces moet nog opgestart worden

  • on hold: de voorbereiding van het herbestemmingsproces is stilgelegd

  • in voorbereiding: het voorbereidend studiewerk voor een herbestemming is lopende

  • in uitvoering:  in geval van de  opmaak van een RUP: zodra het ontwerp RUP is voorgelegd aan de verschillende administraties tijdens een plenaire vergadering

  • afgerond: de herbestemming is doorgevoerd

De stand van zaken wordt opgevolgd in het kader van het wateruitvoeringsprogramma (WUP). 

Bovenscheldebekken

signaalgebied
nr.               
gemeente
beslissing Vlaamse regering
datum beslissing
instrument
status 
Etikhove Nederaalbeek afw OG + WUG BOS-AG13+14 Maarkedal Bouwvrije opgave 24/01/2014 RUP afgerond
Schapendries en Nonnemolen BOS-AG16 Oudenaarde Bouwvrije opgave 24/01/2014 WORG voorlopige aanduiding VR op 23/11/2023
Zwalm thv Zwalmmolen BOS-AG24 Zwalm Bouwvrije opgave 24/01/2014 deels RUP/deels WORG RUP afgerond/ voorlopige aanduiding VR op 23/11/2023
Rijtmeersen BOS-AG19 Brakel Verscherpte watertoets 8/05/2015   niet van toepassing
Brakel WUG Kouterbeek BOS-AG20 Brakel Verscherpte watertoets 8/05/2015   niet van toepassing
WUG Afwaarts Nederbrakel-Breeveld BOS-AG21 Brakel Bouwvrije opgave 8/05/2015 WORG voorlopige aanduiding VR op 23/11/2023
Zegelsem - Perlinckbeek BOS-AG23 Brakel Verscherpte watertoets 8/05/2015   niet van toepassing
Sint-Pieterswijk BOS-AG29 Brakel Verscherpte watertoets 8/05/2015
31/03/2017
  niet van toepassing
Kerkmeers BOS-AG30 Brakel Bouwvrije opgave 8/05/2015 WORG voorlopige aanduiding VR op 23/11/2023
H. De Coenstraat Nederbrakel BOS-AG31 Brakel Bouwvrije opgave 8/05/2015
31/03/2017
WORG voorlopige aanduiding VR op 23/11/2023
Kluisbergen, Ruien SG_R3_BOS_01 Kluisbergen Bouwvrije opgave 31/03/2017 RUP afgerond
Kluisbergen Molenbeek WUG SG_R3_BOS_02 Kluisbergen Bouwvrije opgave 31/03/2017 RUP afgerond
Sportterrein Rollegem SG_R3_BOS_03 Kortrijk Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG voorlopige aanduiding VR op 13/10/2023
Centrum Melden SG_R3_BOS_04 Oudenaarde Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG voorlopige aanduiding VR op 23/11/2023
Delfossestraat SG_R3_BOS_05 Ronse Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG voorlopige aanduiding VR op 23/11/2023
Savooistraat-Drieborrebeek SG_R3_BOS_06 Ronse Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG in voorbereiding
Ronse Fiertel SG_R3_BOS_07 Ronse Verscherpte watertoets 31/03/2017   niet van toepassing
De Klijpe - Rode Mutslaan SG_R3_BOS_08 Ronse Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG in voorbereiding
Deurnemeers SG_R3_BOS_09 Ronse Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG voorlopige aanduiding VR op 23/11/2023
Stuivenberg - Kleinmeers SG_R3_BOS_10 Zingem Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG in voorbereiding

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.