Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Beleidsinstrumenten > Signaalgebieden > Goedgekeurde vervolgtrajecten per bekken > Goedgekeurde vervolgtrajecten Bovenscheldebekken

Goedgekeurde vervolgtrajecten Bovenscheldebekken

Hierna vindt u alle signaalgebieden in het Bovenscheldebekken waarover de Vlaamse Regering een beslissing genomen heeft. Er worden 2 categorieën van beslissingen onderscheiden (zie kolom "beslissing Vlaamse Regering"):

  • verscherpte watertoets: de geldende harde bestemming blijft behouden, maar er kunnen in het kader van de watertoets wel extra voorwaarden opgelegd worden voor de ontwikkeling van het gebied.
  • bouwvrije opgave: delen van het signaalgebied moeten bouwvrij blijven en moeten bijgevolg een andere bestemming krijgen.

De kolom "instrument" geeft aan op welke manier de bouwvrije opgave zal gerealiseerd worden: via een RUP of via een ander bewarend initiatief. Staat er niets in de tabel, dan is nog niet uitgemaakt op welke manier de herbestemming zal gebeuren.

De kolom "status" geeft de stand van zaken voor de gebieden waarvoor een bouwvrije opgave geldt. Hierbij worden volgende categorieën onderscheiden:

  • niet gestart: het volledige herbestemmingsproces moet nog opgestart worden

  • in voorbereiding: het voorbereidend studiewerk voor een herbestemming is lopende

  • in uitvoering:  in geval van de  opmaak van een RUP: zodra het ontwerp RUP is voorgelegd aan de verschillende administraties tijdens een plenaire vergadering

  • afgerond: de herbestemming is doorgevoerd

De stand van zaken wordt opgevolgd in het kader van het wateruitvoeringsprogramma (WUP). Het WUP 2016 zal beschikbaar zijn tegen de zomer van 2017.

Bovenscheldebekken

Signaalgebied

Nummer

Gemeente

Beslissing Vlaamse Regering

Datum beslissing

instru-ment

Status (begin 2018)

Etikhove Nederaalbeek afw OG + WUG BOS-AG13+14 Maarkedal Bouwvrije opgave 24/01/2014 RUP in uitvoering
Schapendries en Nonnemolen BOS-AG16 Oudenaarde Bouwvrije opgave 24/01/2014 RUP in voorbereiding
Zwalm thv Zwalmmolen BOS-AG24 Zwalm Bouwvrije opgave 24/01/2014 RUP in uitvoering
Rijtmeersen BOS-AG19 Brakel Verscherpte watertoets 08/05/2015 niet van toepassing
Brakel WUG Kouterbeek BOS-AG20 Brakel Verscherpte watertoets 08/05/2015 niet van toepassing
WUG Afwaarts Nederbrakel-Breeveld BOS-AG21 Brakel Bouwvrije opgave 08/05/2015 RUP deels afgerond
Zegelsem - Perlinckbeek BOS-AG23 Brakel Verscherpte watertoets 08/05/2015 niet van toepassing
Sint-Pieterswijk BOS-AG29 Brakel Verscherpte watertoets

08/05/2015

31/03/2017

niet van toepassing
Kerkmeers BOS-AG30 Brakel Bouwvrije opgave 08/05/2015 niet gestart
H. De Coenstraat Nederbrakel BOS-AG31 Brakel Bouwvrije opgave

08/05/2015

31/03/2017

niet gestart

Kluisbergen, Ruien

SG_R3_BOS_01

Kluisbergen

Bouwvrije opgave

31/03/2017 RUP

in uitvoering

Kluisbergen Molenbeek WUG

SG_R3_BOS_02

Kluisbergen

Bouwvrije opgave

31/03/2017 RUP

in uitvoering

Sportterrein Rollegem

SG_R3_BOS_03

Kortrijk

Bouwvrije opgave

31/03/2017

niet gestart

Centrum Melden

SG_R3_BOS_04

Oudenaarde

Bouwvrije opgave

31/03/2017

niet gestart

Delfossestraat

SG_R3_BOS_05

Ronse

Bouwvrije opgave

31/03/2017

niet gestart

Savooistraat-Drieborrebeek

SG_R3_BOS_06

Ronse

Bouwvrije opgave

31/03/2017

niet gestart

Ronse Fiertel

SG_R3_BOS_07

Ronse

Verscherpte watertoets

31/03/2017

niet van toepassing

De Klijpe - Rode Mutslaan

SG_R3_BOS_08

Ronse

Bouwvrije opgave

31/03/2017

niet gestart

Deurnemeers

SG_R3_BOS_09

Ronse

Bouwvrije opgave

31/03/2017

niet gestart

Stuivenberg - Kleinmeers

SG_R3_BOS_10

Zingem

Bouwvrije opgave

31/03/2017

niet gestart

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.