Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Goedgekeurde vervolgtrajecten Demerbekken

Hierna vindt u alle signaalgebieden in het Demerbekken waarover de Vlaamse Regering een beslissing genomen heeft. Er worden 2 categorieën van beslissingen onderscheiden (zie kolom "beslissing Vlaamse Regering"):

  • verscherpte watertoets: de geldende harde bestemming blijft behouden, maar er kunnen in het kader van de watertoets wel extra voorwaarden opgelegd worden voor de ontwikkeling van het gebied.
  • bouwvrije opgave: delen van het signaalgebied moeten bouwvrij blijven en moeten bijgevolg een andere bestemming krijgen.

De kolom "instrument" geeft aan op welke manier de bouwvrije opgave zal gerealiseerd worden: via een RUP of via een ander bewarend initiatief, zoals een aanduiding als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Staat er niets in de tabel, dan is nog niet uitgemaakt op welke manier de herbestemming zal gebeuren.

De kolom "status" geeft de stand van zaken voor de gebieden waarvoor een bouwvrije opgave geldt. Hierbij worden volgende categorieën onderscheiden:

  • niet gestart: het volledige herbestemmingsproces moet nog opgestart worden

  • on hold: de voorbereiding van het herbestemmingsproces is stilgelegd

  • in voorbereiding: het voorbereidend studiewerk voor een herbestemming is lopende

  • in uitvoering:  in geval van de  opmaak van een RUP: zodra het ontwerp RUP is voorgelegd aan de verschillende administraties tijdens een plenaire vergadering

  • afgerond: de herbestemming is doorgevoerd

De stand van zaken wordt opgevolgd in het kader van het wateruitvoeringsprogramma (WUP). 

Signaalgebieden Demerbekken

Signaalgebied
Nummer
Gemeente
Beslissing Vlaamse Regering
Datum beslissing
Instrument
Status 
Campus Diepenbeek DEM-AG01 Diepenbeek Bouwvrije opgave 24/01/2014 RUP afgerond
WUG Averbode DEM-AG12 Scherpenheuvel-Zichem Bouwvrije opgave 24/01/2014 RUP afgerond

WUG St. Gertrudis langs de Zeyb

DEM-AG16 Landen Bouwvrije opgave 24/01/2014 WORG voorlopige aanduiding VR op 14/07/2023
Bloemendaal
- Halensbroek
SG_R3_DEM_01 Halen Bouwvrije
opgave
31/03/2017 WORG voorlopige aanduiding VR op 06/10/2023
De Alk SG_R3_DEM_02 Alken Bouwvrije
opgave
31/03/2017 WORG voorlopige aanduiding VR op 06/10/2023
Recreatiegebied
Viversel
SG_R3_DEM_03 Heusden-Zolder Verscherpte
watertoets
31/03/2017 WORG* voorlopige aanduiding VR op 06/10/2023
WUG Munsterbilzen SG_R3_DEM_04 Bilzen Bouwvrije
opgave
31/03/2017 RUP afgerond
Dorpsbeek
door Velm
SG_R3_DEM_09 Sint-Truiden Bouwvrije
opgave
31/03/2017 WORG voorlopige aanduiding VR op 06/10/2023
Koeweide Bolderberg SG_R3_DEM_10 Heusden-Zolder,
Hasselt
Verscherpte
watertoets
31/03/2017 WORG* voorlopige aanduiding VR op 06/10/2023
WUG De Slogen Bolderberg SG_R3_DEM_12 Heusden-Zolder Bouwvrije
opgave
31/03/2017 WORG voorlopige aanduiding VR op 06/10/2023
Kaatsbeek zuid SG_R3_DEM_14 Genk, Bilzen Bouwvrije
opgave
31/03/2017 RUP niet gestart
Cicindria Bevingen SG_R3_DEM_15 Sint-Truiden Bouwvrije
opgave
31/03/2017 WORG voorlopige aanduiding VR op 06/10/2023
Melsterbeek Centrum Aalst SG_R3_DEM_16 Sint-Truiden Bouwvrije
opgave
31/03/2017 WORG voorlopige aanduiding VR op 06/10/2023
Dormaalbeek Walsbets SG_R3_DEM_17 Landen Verscherpte
watertoets
31/03/2017 WORG* voorlopige aanduiding VR op 14/07/2023
WUG Stukken SG_R3_DEM_18 Heusden-Zolder Verscherpte
watertoets
31/03/2017 WORG* in voorbereiding
Hal/Berkenbos SG_R3_DEM_19 Heusden-Zolder Verscherpte
watertoets
31/03/2017 WORG* voorlopige aanduiding VR op 06/10/2023

*Op basis van nieuwe inzichten is een (deel van) dit signaalgebied opgenomen in het voorstel tot aanduiding als watergevoelig openruimtegebied.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.