Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Goedgekeurde vervolgtrajecten Denderbekken

Hierna vindt u alle signaalgebieden in het Denderbekken waarover de Vlaamse Regering een beslissing genomen heeft. Er worden 2 categorieën van beslissingen onderscheiden (zie kolom "beslissing Vlaamse Regering"):

  • verscherpte watertoets: de geldende harde bestemming blijft behouden, maar er kunnen in het kader van de watertoets wel extra voorwaarden opgelegd worden voor de ontwikkeling van het gebied.
  • bouwvrije opgave: delen van het signaalgebied moeten bouwvrij blijven en moeten bijgevolg een andere bestemming krijgen.

De kolom "instrument" geeft aan op welke manier de bouwvrije opgave zal gerealiseerd worden: via een RUP of via een ander bewarend initiatief, zoals een aanduiding als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Staat er niets in de tabel, dan is nog niet uitgemaakt op welke manier de herbestemming zal gebeuren.

De kolom "status" geeft de stand van zaken voor de gebieden waarvoor een bouwvrije opgave geldt. Hierbij worden volgende categorieën onderscheiden:

  • niet gestart: het volledige herbestemmingsproces moet nog opgestart worden

  • on hold: de voorbereiding van het herbestemmingsproces is stilgelegd

  • in voorbereiding: het voorbereidend studiewerk voor een herbestemming is lopende

  • in uitvoering:  in geval van de  opmaak van een RUP: zodra het ontwerp RUP is voorgelegd aan de verschillende administraties tijdens een plenaire vergadering

  • afgerond: de herbestemming is doorgevoerd

De stand van zaken wordt opgevolgd in het kader van het wateruitvoeringsprogramma (WUP). 

Denderbekken

signaalgebied
nr.               
gemeente
beslissing Vlaamse regering
datum beslissing
instrument
status 
Burchtdam DEN-AG01 Ninove Bouwvrije opgave 24/01/2014 27/05/2016 RUP voorlopige aanduiding VR op 23/11/2023
Hof Te Eken DEN-AG02 Opwijk Bouwvrije opgave 24/01/2014 RUP afgerond
Meerweg DEN-AG03 Opwijk Verscherpte watertoets 24/01/2014   niet van toepassing
De Gavers DEN-AG04 Geraardsbergen Bouwvrije opgave 24/01/2014 WORG in voorbereiding
Moerbeke DEN-AG05 Geraardsbergen Verscherpte watertoets 24/01/2014   niet van toepassing

WUG Denderhoutem 

(Borreke)

DEN-AG06 Haaltert Bouwvrije opgave 24/01/2014 WORG in voorbereiding
Valier DEN-AG07 Liedekerke Verscherpte watertoets

24/01/2014 

31/03/2017

  niet van toepassing
Barrevoetshoek DEN-AG08 Lede Verscherpte watertoets 8/05/2015   niet van toepassing
WUG Parike DEN-AG09 Brakel Verscherpte watertoets 8/05/2015   niet van toepassing
Broekebeek DEN-AG10 Asse Verscherpte watertoets 8/05/2015   niet van toepassing
Klein Antwerpen DEN-AG11 Lebbeke Bouwvrije opgave 8/05/2015 WORG voorlopige aanduiding VR op 23/11/2023
Spinnewiel DEN-AG12 Affligem Bouwvrije opgave 8/05/2015 WORG voorlopige aanduiding VR op 14/07/2023
Immerzeeldreef DEN-AG13 Aalst Verscherpte watertoets 8/05/2015   niet van toepassing

Industriegebied 

Denderleeuw

SG_R3_DEN_01 Denderleeuw Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG voorlopige aanduiding VR op 23/11/2023
Lebbeke Centrum SG_R3_DEN_02 Lebbeke Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG voorlopige aanduiding VR op 23/11/2023
Rood Kruisstraat SG_R3_DEN_03 Geraardsbergen Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG voorlopige aanduiding VR op 23/11/2023
Sint-Jozefs-instituut SG_R3_DEN_04 Geraardsbergen Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG voorlopige aanduiding VR op 23/11/2023

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.