Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Beleidsinstrumenten > Signaalgebieden > Goedgekeurde vervolgtrajecten per bekken > Goedgekeurde vervolgtrajecten Denderbekken

Goedgekeurde vervolgtrajecten Denderbekken

Hierna vindt u alle signaalgebieden in het Denderbekken waarover de Vlaamse Regering een beslissing genomen heeft. Er worden 2 categorieën van beslissingen onderscheiden (zie kolom "beslissing Vlaamse Regering"):

  • verscherpte watertoets: de geldende harde bestemming blijft behouden, maar er kunnen in het kader van de watertoets wel extra voorwaarden opgelegd worden voor de ontwikkeling van het gebied.
  • bouwvrije opgave: delen van het signaalgebied moeten bouwvrij blijven en moeten bijgevolg een andere bestemming krijgen.

De kolom "instrument" geeft aan op welke manier de bouwvrije opgave zal gerealiseerd worden: via een RUP of via een ander bewarend initiatief. Staat er niets in de tabel, dan is nog niet uitgemaakt op welke manier de herbestemming zal gebeuren.

De kolom "status" geeft de stand van zaken voor de gebieden waarvoor een bouwvrije opgave geldt. Hierbij worden volgende categorieën onderscheiden:

  • niet gestart: het volledige herbestemmingsproces moet nog opgestart worden

  • in voorbereiding: het voorbereidend studiewerk voor een herbestemming is lopende

  • in uitvoering:  in geval van de  opmaak van een RUP: zodra het ontwerp RUP is voorgelegd aan de verschillende administraties tijdens een plenaire vergadering

  • afgerond: de herbestemming is doorgevoerd

De stand van zaken wordt opgevolgd in het kader van het wateruitvoeringsprogramma (WUP). Het WUP 2016 zal beschikbaar zijn tegen de zomer van 2017.

Denderbekken

Signaalgebied

Nummer

Gemeente

Beslissing Vlaamse Regering

Datum beslissing

instru-ment

status (begin 2018)

Burchtdam DEN-AG01 Ninove

Bouwvrije opgave

24/01/2014 27/05/2016

RUP in voorbereiding
Hof Te Eken DEN-AG02 Opwijk

Bouwvrije opgave

24/01/2014 RUP afgerond
Meerweg DEN-AG03 Opwijk

Verscherpte watertoets

24/01/2014

niet van toepassing

De Gavers DEN-AG04 Geraardsbergen

Bouwvrije opgave

24/01/2014

niet gestart

Moerbeke DEN-AG05 Geraardsbergen

Verscherpte watertoets

24/01/2014

niet van toepassing

WUG Denderhoutem (Borreke) DEN-AG06 Haaltert

Bouwvrije opgave

24/01/2014 niet gestart
Valier DEN-AG07 Liedekerke

Verscherpte watertoets

24/01/2014

31/03/2017

niet van toepassing

Barrevoetshoek DEN-AG08 Lede

Verscherpte watertoets

08/05/2015

niet van toepassing

WUG Parike DEN-AG09 Brakel

Verscherpte watertoets

08/05/2015

niet van toepassing

Broekebeek DEN-AG10 Asse

Bouwvrije opgave

08/05/2015 RUP afgerond
Klein Antwerpen DEN-AG11 Lebbeke

Bouwvrije opgave

08/05/2015 RUP deels afgerond
Spinnewiel DEN-AG12 Affligem

Bouwvrije opgave

08/05/2015 niet gestart
Immerzeeldreef DEN-AG13 Aalst

Verscherpte watertoets

08/05/2015

 

niet van toepassing

Industriegebied Denderleeuw SG_R3_DEN_01 Denderleeuw

Bouwvrije opgave

31/03/2017

 

niet gestart

Lebbeke Centrum SG_R3_DEN_02 Lebbeke

Bouwvrije opgave

31/03/2017

RUP

in voorbereiding

Rood Kruisstraat SG_R3_DEN_03 Geraardsbergen

Bouwvrije opgave

31/03/2017

RUP

in voorbereiding

Sint-Jozefs-instituut SG_R3_DEN_04 Geraardsbergen

Bouwvrije opgave

31/03/2017

RUP

in voorbereiding

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.