Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Goedgekeurde vervolgtrajecten Dijle-Zennebekken

Hierna vindt u alle signaalgebieden in het Dijle-Zennebekken waarover de Vlaamse Regering een beslissing genomen heeft.

Er worden 2 categorieën van beslissingen onderscheiden (zie kolom "beslissing Vlaamse Regering"):

  • verscherpte watertoets: de geldende harde bestemming blijft behouden, maar er kunnen in het kader van de watertoets wel extra voorwaarden opgelegd worden voor de ontwikkeling van het gebied.
  • bouwvrije opgave: delen van het signaalgebied moeten bouwvrij blijven en moeten bijgevolg een andere bestemming krijgen.

De kolom "instrument" geeft aan op welke manier de bouwvrije opgave zal gerealiseerd worden: via een RUP of via een ander bewarend initiatief, zoals een aanduiding als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Staat er niets in de tabel, dan is nog niet uitgemaakt op welke manier de herbestemming zal gebeuren.

De kolom "status" geeft de stand van zaken voor de gebieden waarvoor een bouwvrije opgave geldt. Hierbij worden volgende categorieën onderscheiden:

  • niet gestart: het volledige herbestemmingsproces moet nog opgestart worden

  • on hold: de voorbereiding van het herbestemmingsproces is stilgelegd

  • in voorbereiding: het voorbereidend studiewerk voor een herbestemming is lopende

  • in uitvoering:  in geval van de  opmaak van een RUP: zodra het ontwerp RUP is voorgelegd aan de verschillende administraties tijdens een plenaire vergadering

  • afgerond: de herbestemming is doorgevoerd

De stand van zaken wordt opgevolgd in het kader van het wateruitvoeringsprogramma (WUP).  

Signaalgebieden Dijle-Zennebekken

signaalgebied
nr.               
gemeente
beslissing Vlaamse regering
datum beslissing
instrument
status 
WUG Barebeek (Hofstade) DZ-AG01 Zemst Bouwvrije opgave 9/05/2014 RUP in voorbereiding
Nonnelanden (Aarschot) DZ-AG36a Aarschot Verscherpte watertoets 9/05/2014   niet van toepassing
WUG Gijmelberg (Aarschot) DZ-AG36b Aarschot Bouwvrije opgave 9/05/2014 RUP afgerond
Kalvenne (Tremelo) DZ-AG40 Tremelo Bouwvrije opgave 9/05/2014 RUP afgerond

Wolvenberg -

Broekelei

DZ-AG44 Keerbergen Bouwvrije opgave 9/05/2014 RUP afgerond
Kerkebergen DZ-AG48 Keerbergen Bouwvrije opgave 9/05/2014 RUP afgerond
Stevenistenkerk DZ-AG49 Gooik Verscherpte watertoets 9/05/2014   niet van toepassing
Langendonk DZ-AG15 Kampenhout Bouwvrije opgave

8/05/2015

31/03/2017

WORG in voorbereiding
Nieuwe Molen DZ-AG22 Putte Verscherpte watertoets 8/05/2015   niet van toepassing

Recreatiegebied Neerhoeve (Poortvelde)

DZ-AG23 Putte Bouwvrije opgave 8/05/2015 WORG voorlopige aanduiding VR op 14/07/2023
Weines (Veldweg) DZ-AG26 Putte Bouwvrije opgave 8/05/2015 WORG voorlopige aanduiding VR op 14/07/2023
Lot-Huizingen SG_R3_DIJ_01 Beersel Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG voorlopige aanduiding VR op 23/11/2023
Zenne Afleiding * SG_R3_DIJ_02 Zemst Verscherpte watertoets 31/03/2017  WORG voorlopige aanduiding VR op 14/07/2023g

Barebeek Muizen,

ten noorden van Planckendael

SG_R3_DIJ_03 Mechelen Bouwvrije opgave 31/03/2017 RUP in uitvoering
Putte Beemden (Schriek) SG_R3_DIJ_04 Heist-op-den-Berg Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG voorlopige aanduiding VR op 14/07/2023
Oude Kasteellaan SG_R3_DIJ_06 Bonheiden Verscherpte watertoets 31/03/2017   niet van toepassing
Ziekelingenstraat SG_R3_DIJ_08 Leuven Bouwvrije opgave 31/03/2017 RUP afgerond
Zevenborrebeek SG_R3_DIJ_09 Beersel Verscherpte watertoets 31/03/2017 WORG* in voorbereiding

*Op basis van nieuwe inzichten is een (deel van) dit signaalgebied opgenomen in het voorstel tot aanduiding als watergevoelig openruimtegebied.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.