Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Beleidsinstrumenten > Signaalgebieden > Goedgekeurde vervolgtrajecten per bekken > Goedgekeurde vervolgtrajecten Dijle-Zennebekken

Goedgekeurde vervolgtrajecten Dijle-Zennebekken

Hierna vindt u alle signaalgebieden in het Dijle-Zennebekken waarover de Vlaamse Regering een beslissing genomen heeft.

Er worden 2 categorieën van beslissingen onderscheiden (zie kolom "beslissing Vlaamse Regering"):

  • verscherpte watertoets: de geldende harde bestemming blijft behouden, maar er kunnen in het kader van de watertoets wel extra voorwaarden opgelegd worden voor de ontwikkeling van het gebied.
  • bouwvrije opgave: delen van het signaalgebied moeten bouwvrij blijven en moeten bijgevolg een andere bestemming krijgen.

De kolom "instrument" geeft aan op welke manier de bouwvrije opgave zal gerealiseerd worden: via een RUP of via een ander bewarend initiatief. Staat er niets in de tabel, dan is nog niet uitgemaakt op welke manier de herbestemming zal gebeuren.

De kolom "status" geeft de stand van zaken voor de gebieden waarvoor een bouwvrije opgave geldt. Hierbij worden volgende categorieën onderscheiden:

  • niet gestart: het volledige herbestemmingsproces moet nog opgestart worden

  • in voorbereiding: het voorbereidend studiewerk voor een herbestemming is lopende

  • in uitvoering:  in geval van de  opmaak van een RUP: zodra het ontwerp RUP is voorgelegd aan de verschillende administraties tijdens een plenaire vergadering

  • afgerond: de herbestemming is doorgevoerd

De stand van zaken wordt opgevolgd in het kader van het wateruitvoeringsprogramma (WUP). Het WUP 2016 zal beschikbaar zijn tegen de zomer van 2017.

 

Signaalgebieden Dijle-Zennebekken

Signaalgebied

Nummer

Gemeente

Beslissing Vlaamse Regering

Datum beslissing

instru-ment

status (begin 2018)

WUG Barebeek (Hofstade) DZ-AG01 Zemst Bouwvrije opgave 09/05/2014 RUP in voorbereiding
Nonnelanden (Aarschot) DZ-AG36a Aarschot Verscherpte watertoets 09/05/2014 niet van toepassing
WUG Gijmelberg (Aarschot) DZ-AG36b Aarschot

Bouwvrije opgave

09/05/2014 RUP afgerond
Kalvenne (Tremelo) DZ-AG40 Tremelo

Bouwvrije opgave

09/05/2014 RUP afgerond
Wolvenberg-Broekelei DZ-AG44 Keerbergen

Bouwvrije opgave

09/05/2014 RUP afgerond
Kerkebergen DZ-AG48 Keerbergen

Bouwvrije opgave

09/05/2014 RUP afgerond
Stevenistenkerk DZ-AG49 Gooik Verscherpte watertoets 09/05/2014 niet van toepassing
Langendonk DZ-AG15 Kampenhout

Bouwvrije opgave

08/05/2015

31/03/2017

niet gestart
Nieuwe Molen DZ-AG22 Putte Verscherpte watertoets 08/05/2015 niet van toepassing
Recreatiegebied Neerhoeve (Poortvelde) DZ-AG23 Putte

Bouwvrije opgave

08/05/2015 niet gestart
Weines (Veldweg) DZ-AG26 Putte

Bouwvrije opgave

08/05/2015

 

niet gestart

Lot-Huizingen

SG_R3_DIJ_01 Beersel

Bouwvrije opgave

31/03/2017

 

niet gestart

Zenne Afleiding SG_R3_DIJ_02 Zemst

Verscherpte watertoets

31/03/2017

niet van toepassing

Barebeek Muizen, ten noorden van Planckendael SG_R3_DIJ_03 Mechelen

Bouwvrije opgave

31/03/2017

RUP

in voorbereiding

Putte Beemden (Schriek) SG_R3_DIJ_04 Heist-op-den-Berg

Bouwvrije opgave

31/03/2017

niet gestart

Oude Kasteellaan SG_R3_DIJ_06 Bonheiden

Verscherpte watertoets

31/03/2017

niet van toepassing

Ziekelingenstraat SG_R3_DIJ_08 Leuven

Bouwvrije opgave

31/03/2017

RUP

in uitvoering

Zevenborrebeek SG_R3_DIJ_09 Beersel

Verscherpte watertoets

31/03/2017

niet van toepassing

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.