Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Goedgekeurde vervolgtrajecten Maasbekken

Hierna vindt u alle signaalgebieden in het Maasbekken waarover de Vlaamse Regering een beslissing genomen heeft. Er worden 2 categorieën van beslissingen onderscheiden (zie kolom "beslissing Vlaamse Regering"):

  • verscherpte watertoets: de geldende harde bestemming blijft behouden, maar er kunnen in het kader van de watertoets wel extra voorwaarden opgelegd worden voor de ontwikkeling van het gebied.
  • bouwvrije opgave: delen van het signaalgebied moeten bouwvrij blijven en moeten bijgevolg een andere bestemming krijgen.

De kolom "instrument" geeft aan op welke manier de bouwvrije opgave zal gerealiseerd worden: via een RUP of via een ander bewarend initiatief, zoals een aanduiding als watergevoelig openruimtegebied (WORG).. Staat er niets in de tabel, dan is nog niet uitgemaakt op welke manier de herbestemming zal gebeuren.

De kolom "status" geeft de stand van zaken voor de gebieden waarvoor een bouwvrije opgave geldt. Hierbij worden volgende categorieën onderscheiden:

  • niet gestart: het volledige herbestemmingsproces moet nog opgestart worden

  • on hold: de voorbereiding van het herbestemmingsproces is stilgelegd

  • in voorbereiding: het voorbereidend studiewerk voor een herbestemming is lopende

  • in uitvoering:  in geval van de  opmaak van een RUP: zodra het ontwerp RUP is voorgelegd aan de verschillende administraties tijdens een plenaire vergadering

  • afgerond: de herbestemming is doorgevoerd

De stand van zaken wordt opgevolgd in het kader van het wateruitvoeringsprogramma (WUP). 

Maasbekken

Signaalgebied
Nummer
Gemeente
Beslissing Vlaamse Regering
Datum beslissing
instru-ment
status 
WUG Geenhofloop MAA-AG01 Wuustwezel Verscherpte watertoets 24/01/2014 niet van toepassing
WUG Vondersbroek MAA-AG04 Overpelt; Neerpelt Bouwvrije opgave 24/01/2014 RUP afgerond
WUG Donkerstraat MAA-AG05 Overpelt; Neerpelt Bouwvrije opgave 24/01/2014 RUP afgerond
WUG Boelenstraat - De Riet MAA-AG06 Overpelt Verscherpte watertoets 24/01/2014 niet van toepassing
Park Mechelen-aan-de-Maas SG_R3_MAA_01 Maasmechelen Bouwvrije opgave 31/03/2017 deels RUP, deels WORG RUP: niet gestart, WORG: voorlopige aanduiding VR op 06/10/2023
WUG Neeroeteren SG_R3_MAA_02 Maaseik Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG voorlopige aanduiding VR op 06/10/2023
Luyckvoortsebeek SG_R3_MAA_03 Brecht Verscherpte watertoets 31/03/2017 niet van toepassing
KMO-zone Kikbeek SG_R3_MAA_04 Maasmechelen Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG voorlopige aanduiding VR op 06/10/2023
Jekerhippodroom SG_R3_MAA_05 Tongeren Verscherpte watertoets 31/03/2017 niet van toepassing
Wildertse Beek SG_R3_MAA_08 Essen Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG in voorbereiding

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.