Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Stroomgebiedbeheerplannen 2010 - 2015

Met de vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021, is de eerste planningscyclus afgesloten. Onderstaande documenten zijn dus niet meer van kracht.

De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021 bevatten de maatregelen die Vlaanderen in de periode 2010-2015 neemt om de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater te verbeteren. 

De plannen werden opgesteld in uitvoering van de Europese kaderrichtlijn Water die alle Europese wateren terug in een goede toestand wil brengen.

De stroomgebiedbeheerplannen 2010 - 2015 schuiven ook 21 speerpuntgebieden naar voor. De duurste aanvullende maatregelen uit het maatregelenprogramma worden niet in heel Vlaanderen uitgevoerd maar enkel in deze speerpuntgebieden.  Deze aanpak laat toe om de kosten van de aanvullende maatregelen te concentreren op een selectie van waterlichamen.

Cover_Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde

GA NAAR:
SGBP SCHELDE 
 
  

Cover_Stroomgebiedbeheerplan voor de Maas

GA NAAR:
SGBP MAAS

Door de maatregelen in deze gebieden maximaal op elkaar af te stemmen via integrale projecten en samenwerking worden de kosten gedrukt en wordt ervaring en kennis opgebouwd over de kosteneffectiviteit en efficiëntie van de maatregelen.

De betrachting van de eerste stroomgebiedbeheerplannen was om tegen 2015 in 7 speerpuntgebieden de goede toestand te bereiken en in 14 andere speerpuntgebieden een belangrijke vooruitgang te boeken.

Het voorgangsrapport over de uitvoering van de maatregelen voor de periode 2010-2012, zoals gerapporteerd werd aan de Europese Commissie kunt u raadplegen via de rubriek 'gerelateerde inhoud' onderaan deze pagina.

In de brochure over de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas vindt u meer informatie over de inhoud van de stroomgebiedbeheerplannen 2010 - 2015 en over de geselecteerde speerpuntgebieden.  Klik op een afbeelding hiernaast voor de brochure of voor de plannen.

Cover_Maatregelenprogramma voor Vlaanderen

GA NAAR:
MAATREGELEN

Cover_Brochure_Stroomgebiedbeheerplan voor Schelde en Maas

GA NAAR:
BROCHURE

  

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.