Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Benedenscheldebekken > In de kijker

In de kijker

Jan. 2017 - Polders van Kruibeke: overstromingsgebied en zoveel meer
Waar de Rupel in de Schelde uitmondt, werd in het kader van het Sigmaplan het grootste gecontroleerde overstromingsgebied van Vlaanderen ingericht: de Polders van Kruibeke. 600 hectare groot en centraal binnen het Benedenscheldebekken. Maar het gebied is veel meer dan een overstromingsgebied. De Polders van Kruibeke zijn een voorbeeld van hoe integrale projecten win-wins kunnen realiseren. Zo zijn het herstel van de zeldzame elzenbroekbossen en initiatieven voor duurzame recreatie twee projecten die meeliften op de dynamiek in dit gebied.
Okt. 2016 - Nieuwe brochure over Benedenscheldebekken
De komende jaren zetten water- en rioolbeheerders en andere partners binnen het integraal waterbeleid hun inspanningen voor een betere waterkwaliteit en minder wateroverlast in het Benedenscheldebekken verder. Stap voor stap werken ze aan een goede toestand. De nieuwe brochure biedt u een voorsmaakje van wat u de komende jaren mag verwachten.
Dec. 2015 - Bekkenspecifieke deel Benedenscheldebekken van het stroomgebiedbeheerplan vastgesteld
Op vrijdag 18 december stelde de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas (2016-2021) vast. De plannen formuleren maatregelen en acties om de toestand van de watersystemen te verbeteren en de overstromingsrisico's te beheren. Het bekkenspecifieke deel voor het Benedenscheldebekken maakt deel uit van het stroomgebiedbeheerplan Schelde.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.