Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Wateroverlast

Wateroverlast in het stroomgebied van de Zwalm

picto thema wateroverlastDe Zwalm heeft een onregelmatig regime met lage debieten in droge periodes en veel hogere debieten in regenperiodes. Dat maakt niet alleen dat de beek overstromingsgevoelig is, het brengt ook mee dat in droge periodes vervuiling veel minder verdund wordt. Ondanks alle inspanningen om wateroverlast langs de Zwalm in te perken, blijft de Zwalmvallei gevoelig voor overstromingen. De omgeving van Brakel, Munkzwalm, Nederzwalm en de gebieden ter hoogte van de watermolens zijn het meest overstromingsgevoelig. Na de wateroverlast van november 2010 legde de VMM bijkomende GOG’s (gecontroleerde overstromingsgebieden) aan op de Molenbeek in Leizemooie en aan de Maaistraat. De provincie Oost-Vlaanderen realiseerde een bijkomend overstromingsgebied langs de Verrebeek.

Om het overstromingsrisico in het stroomgebied van de Zwalm te verminderen, werd op 28 juni 2021 het Riviercontract voor de Zwalm ondertekend. De opgenomen acties in het contract hebben tot doel wateroverlast zo veel mogelijk tegen te gaan.

Zwalm - wateroverlast (Munkzwalm Zwalmmolen) Zwalm - wateroverlast (Nederzwalm rond punt Latemdreef)

Samen werken aan wateroverlast


Zwalm - wateroverlast (Nederzwalm Hoogstraat)In het Riviercontract zijn 43 acties opgenomen die moeten leiden tot een verminderd overstromingsrisico. Actie 15 vormt de overkoepelende actie uit het bekkenspecifieke deel Bovenscheldebekken voor de maatregelen die in het riviercontract staan.  Concreet willen we werken rond het beheer, het onderhoud en de inrichting van waterlopen (actie 31, actie 32, actie 33 en actie 34), willen we inzetten op individuele bescherming van woningen (actie 22), een versterkte rol voor ruimtelijke planning, acties voor en door de landbouw (actie 27 en actie 28) en het versterken van ecologische verbindingen (actie 29 en actie 30). Ook wordt onderzocht of het GOG Peerdestokbeek in Horebeke kan uitgebreid worden (actie 25). Ter hoogte van de Peerdestokbeek wordt bekeken waar een sedimentvang kan aangelegd worden om zo de werking van de aanwezige GOG’s optimaal te houden (actie 19).

CIW


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.