Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Demerbekken > Overlegstructuren > Bekkensecretariaat

Bekkensecretariaat

Het bekkensecretariaat is de motor van het wateroverleg in het Demerbekken. Het bekkensecretariaat staat in voor de dagelijkse werking binnen het bekken en het voorbereidende werk voor het bekkenbestuur, het gebiedsgericht en thematisch overleg en de bekkenraad.

Samenstelling

De dagelijkse leiding van het bekkensecretariaat ligt bij de bekkencoördinator.

De bekkencoördinator wordt bijgestaan door twee planningsverantwoordelijken. De bekkencoördinator behoort tot het beleidsdomein Omgeving. De planningsverantwoordelijken behoren tot het beleidsdomein Omgeving en tot het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.

Het beleidsdomein Omgeving (aspect ruimte) en de provincies Vlaams-Brabant en Limburg stellen een vertegenwoordiger ter beschikking van het bekkensecretariaat.

Taken

  • Voorbereiden van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan.
  • Voorbereiden van het bekkenspecifieke deel van het wateruitvoeringsprogramma.
  • Meewerken aan de organisatie van het openbaar onderzoek van het stroomgebiedbeheerplan.
  • Organiseren van het gebiedsgericht en thematisch overleg.
  • Organiseren van het grensoverschrijdend wateroverleg.
  • Alle andere taken die door het bekkenbureau worden opgedragen. 

 

Bekkencoördinator
de heer Jan Vanvelk (VMM)
Planningsverantwoordelijke

de heer Jeroen Jansen (VMM)

Vertegenwoordiger dep. Omgeving (Ruimte)

de heer Nick Van Hemel

Vertegenwoordiger Provincie

de heer Peter Maris (provincie Vlaams-Brabant)

de heer Steven Beyen (provincie Limburg)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.