Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Het Denderbekken

gebiedsprioritering SGBP3 Denderbekken

Het Denderbekken is één van de kleinere bekkens in Vlaanderen. Het ligt in de provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant en bestrijkt 28 gemeenten volledig of gedeeltelijk.

Het Denderbekken wordt gekenmerkt door een diversiteit van regio’s, elk met hun eigenheid, problemen en kansen. In het ene gebied ligt de nadruk op waterkwantiteit, in een ander gebied op waterkwaliteit of ecologie. Meer info over de kenmerken van en de sectoren in het bekken kan u hier raadplegen.

In 4 speerpuntgebieden (Bellebeek, Molenbeek-Ter Erpenbeek, Mark, Molenbeek-Pachtbosbeek) en 5 aandachtsgebieden (Dendervallei, Molenbeek-Terkleppebeek, Molenbeek-Wolfputbeek, Molenbeek-Beverbeek, Molenbeek-Graadbeek) willen we op termijn een goede watertoestand halen. Het gebiedsgericht en thematisch overleg binnen deze gebieden is de stuwende motor hierachter.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.