Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Denderbekken > In de kijker

In de kijker

Feb. 2017 - Aanpak reuzenbalsemien over de grenzen
Op 28 april 2016 organiseerde het bekkensecretariaat een overleg over de grensoverschrijdende aanpak van de reuzenbalsemien in het stroomgebied van de Mark. Er werd overeengekomen om de plant gezamenlijk te bestrijden en bovenstrooms te starten. De vergadering vormde een nieuwe start voor het overleg tussen de Vlaamse en Waalse waterbeheerders in de Markvallei. Ook over andere beheeraspecten willen we in de toekomst met de Waalse collega’s overleg organiseren.
Feb. 2017 - Werken voor waterbeheersing, een overzicht
Het Denderbekken is gevoelig voor overstromingen. Zowel langs de Dender als in de valleien van de Mark, de Bellebeek, de Molenbeek-Pachtbosbeek en de Molenbeek Erpe-Mere moesten de zandzakjes al meermaals bovengehaald worden. Het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021 bevat dan ook tal van acties om het Denderbekken waterveiliger te maken. Verscheidene daarvan zijn intussen in uitvoering. Het wateruitvoeringsprogramma 2016, dat het bekkensecretariaat tegen deze zomer voorbereidt, zal hierover uitgebreid rapporteren.
Feb. 2017 - Samen naar een goede watertoestand
Het bekkensecretariaat startte in 2016 gebiedsgericht overleg op voor het aandachtsgebied Molenbeek-Pachtbosbeek. Samen met de andere actoren in het gebied bespreken we welke projecten de waterkwaliteit vooruit helpen, hoe we verschillende projecten kunnen afstemmen en waar we nog meer kunnen samenwerken. Voor het aandachtsgebied Mark wordt het overleg dit jaar opgestart.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.