Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Feb. 2017 - Bekkensecretariaat organiseert grensoverschrijdend overleg

In maart 2017 zal het bekkensecretariaat een eerste algemeen grensoverschrijdend wateroverleg (GoW) voor het Denderbekken organiseren. Met dit initiatief wil het bekkensecretariaat de relaties met de partners in Wallonië versterken en meer samenwerken en afstemmen bij de implementatie van de Kaderrichtlijn Water. Het eerste overleg staat in het teken van de goede watertoestand in het Denderbekken.

Het bekkensecretariaat organiseert op 8 maart 2017 een eerste grensoverschrijdend wateroverleg (GoW) voor het Denderbekken. Dit eerste overleg staat in het teken van waterkwaliteit en hoe Vlaanderen en Wallonië elkaar kunnen helpen om de goede watertoestand in het Denderbekken te bereiken.

Bedoeling is om minstens jaarlijks samen te komen. Er is gekozen voor een wisselend voorzitterschap. In 2017 is het bekkensecretariaat Denderbekken voorzitter, in 2018 het Waals Gewest (Service Public de Wallonie). Met dit nieuwe GoW voor het Denderbekken geven we ook invulling aan de vraag van de Europese Commissie naar meer intergewestelijke samenwerking bij de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water.

In aanvulling op het GoW zullen het bekkensecretariaat en het Contract de rivière Dendre ook grensoverschrijdend overleg organiseren over lokale grensoverschrijdende aspecten.

Afbeelding nieuwsbrief februari 2017.

 Het volledige afstroomgebied van de Dender. Ongeveer de helft ligt in Vlaanderen.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.