Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Feb. 2017 - Bestrijding Chinese wolhandkrab

De Chinese wolhandkrab is een grote zoetwaterkrab die van nature voorkomt in Oost-Azië. Begin de 20ste eeuw belandde ze in Europa. In Vlaanderen heeft de wolhandkrab geen natuurlijke vijanden waardoor de populatie en het territorium de voorbije decennia ongehinderd kon uitbreiden.

Nieuwsbrief februari 2017

De krabben zijn een bedreiging voor de inheemse fauna en flora en hun holen bedreigen de stabiliteit van dijken en oevers. De soort is dan ook opgenomen op de lijst van de Europese Verordening over invasieve uitheemse soorten.

Ook in het Denderbekken zorgen de krabben voor overlast, o.m. aan het sas van Denderbelle. De soms sterke stroming aan het sas verhindert de krabben om verder te migreren. De krabben proberen dan in grote getale over land langs het sas te passeren en zorgen zo voor overlast.

De Vlaamse Overheid besliste in 2016 om de soort zo veel mogelijk in te perken. Verschillende overheidsdiensten werken hiervoor samen.

Een proefproject in oktober 2016 langs de Demer in Aarschot, waarbij de krabben door medewerkers van de VMM met fuiken afgevangen werden, was alvast hoopgevend. Dit voorjaar wordt een grootschaligere actie gepland.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.