Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Benedenstroomse IJzer

De IJzer is volledig ingedijkt tussen Diksmuide en zijn monding in Nieuwpoort. Het laatste deel van de IJzer, van het sluizencomplex van de Ganzenpoot tot aan de monding in de zee, is nog onderhevig aan de getijdenwerking. Dit getijdengebied is zeer waardevol omdat er nog restanten van slikken en schorren voorkomen die gevormd worden door de natuurlijke getijdenwerking.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.