Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Aangepast spuibeheer bevordert glasaalmigratie Ganzenpoot

Zowel op de IJzer als op het Afvoerkanaal van het Veurne-Ambachtgemaal kan meer glasaal de waterlopen binnen trekken dankzij het aangepast spuibeheer voor de Ganzenpoot.

In Nieuwpoort vormt het sluizencomplex van de Ganzenpoot een knelpunt voor de vrije doorgang van de Europese paling. De trek vanuit de Sargassozee eindigt hier voor vele jonge palingen (glasaaltjes).

Glasaaltjes hebben zoet water nodig om te kunnen uitgroeien tot palingen.Tijdens hun tocht komen ze heel wat obstakels tegen. Deze belemmering van hun zoektocht naar een geschikt opgroeigebied is een belangrijke reden voor de achteruitgang van de Europese paling.

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) onderzocht de mogelijkheden om de passeerbaarheid van het sluizencomplex voor intrekkende glasaal te verbeteren met een aangepast spuibeheer door WenZ.

Voor de IJzer bleek het mogelijk om glasaal te laten passeren door het niet volledig afsluiten van de spuisluizen tijdens opkomend getij en dit zonder gevaar voor verzilting van de polderwateren.

In maart-april 2017 onderzocht het INBO het omgekeerd spuibeheer en de mogelijke gevolgen voor de polderwaterlopen voor het Afvoerkanaal van het Veurne-Ambachtgemaal. De resultaten zijn alvast positief! Er werden tot 3 keer meer glasalen waargenomen dan in 2016.

 

Gerelateerde INBO rapporten:

Glasaalmigratie ter hoogte van het Ganzepoot spuicomplex te Nieuwpoort (2009)

Optimalisatie van glasaalmigratie in de Ganzepoot (IJzermonding) in Nieuwpoort (2010)

Optimalisatie van omgekeerd spuibeheer voor glasaalmigratie vanuit de Ganzepoot te Nieuwpoort
naar de IJzer
 (2013)

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.