Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Bergenvaart - Ringslot

Zowel de Bergenvaart als het Ringslot stromen via Frankrijk naar zee. Ook bij hoge waterstanden moet de afvoer verzekerd zijn voor de laag gelegen Moeren. Daarom worden grensoverschrijdende afspraken gemaakt en de nodige afwateringsinfrastructuur voorzien.

Op dit moment bevinden zich geen items in deze map.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.