Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Ieperlee, kanaal Ieper - IJzer en Martjevaart

De Verdronken Weiden beschermen Ieper tegen wateroverlast. In Voormezele op de Bollaertbeek en in Zonnebeke op de Hanebeek worden gecontroleerde overstromingsgebieden aangelegd. Door in te zetten op duurzame landbouw en zuivering van huishoudelijk afvalwater willen we de stikstof- en fosforwaarden in de waterlopen en de geleidbaarheid verbeteren. Een grote uitdaging is het tegengaan van erosie stroomopwaarts van de Martjevaart en langs de hellingen van de Kemmelberg-Scherpenberg. In de Bollaertbeek, opwaarts van Ieper, worden hoge concentraties bestrijdingsmiddelen gemeten. Aan de landbouwers wordt advies gegeven over het gebruik van bestrijdingsmiddelen en van de aanzuigplaatsen voor spuittoestellen, in functie van de drinkwaterproductie uit de Zillebeekvijver.

Op dit moment bevinden zich geen items in deze map.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.