Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Langeleed - Beverdijkvaart

In de polderwaterlopen wordt het waterpeil kunstmatig geregeld. De afwatering van de laaggelegen poldergronden naar zee gebeurt via de Grote Beverdijkvaart-Koolhofvaart-Ganzenpoot en via het Langeleed-Oude Veurnevaart naar de havengeul in Nieuwpoort. Een nieuwe stormvloedkering in de havengeul zal de kust beschermen tegen hoge waterstanden op zee en inkomende golven. De afwatering van de waterlopen, de riolering en de werking van de stormvloedkering worden op elkaar afgestemd. Vooral fosfor blijft een probleemparameter. Duurzame landbouw en de verdere uitbouw van de waterzuiveringsinfrastructuur moeten voor een daling zorgen. Om de biologische waterkwaliteit te verbeteren, is een oplossing nodig voor de vismigratie aan de monding van de Grote Beverdijk en komen er natuurvriendelijke oevers langs de Koolhofvaart.

Op dit moment bevinden zich geen items in deze map.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.