Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Vladslovaart, Ieperleed, Moerdijkvaart en Provinciegeleed

De polderwaterlopen Vladslovaart, Ieperleed, Moerdijkvaart en Provinciegeleed liggen ten oosten van de IJzer in de gemeenten Middelkerke, Nieuwpoort, Gistel en Oudenburg. Een fijn netwerk van grachten en sloten zorgt er voor de afwatering van de vruchtbare poldergronden. Deze polderwaterlopen wateren af naar zee via de havengeul van Oostende of via de Ganzenpoot en havengeul in Nieuwpoort. Het waterpeil wordt er geregeld in functie van de afwatering naar zee onder invloed van de getijdenwerking.

Op dit moment bevinden zich geen items in deze map.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.