Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Beleidsinstrumenten > Signaalgebieden > Goedgekeurde vervolgtrajecten per bekken > Goedgekeurde vervolgtrajecten IJzerbekken

Goedgekeurde vervolgtrajecten IJzerbekken

Hierna vindt u alle signaalgebieden in het IJzerbekken waarover de Vlaamse Regering een beslissing genomen heeft.

Er worden 2 categorieën van beslissingen onderscheiden (zie kolom "beslissing Vlaamse Regering"):

  • verscherpte watertoets: de geldende harde bestemming blijft behouden, maar er kunnen in het kader van de watertoets wel extra voorwaarden opgelegd worden voor de ontwikkeling van het gebied.
  • bouwvrije opgave: delen van het signaalgebied moeten bouwvrij blijven en moeten bijgevolg een andere bestemming krijgen.

De kolom "instrument" geeft aan op welke manier de bouwvrije opgave zal gerealiseerd worden: via een RUP of via een ander bewarend initiatief, zoals een aanduiding als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Staat er niets in de tabel, dan is nog niet uitgemaakt op welke manier de herbestemming zal gebeuren.

De kolom "status" geeft de stand van zaken voor de gebieden waarvoor een bouwvrije opgave geldt. Hierbij worden volgende categorieën onderscheiden:

  • niet gestart: het volledige herbestemmingsproces moet nog opgestart worden

  • in voorbereiding: het voorbereidend studiewerk voor een herbestemming is lopende

  • in uitvoering:  in geval van de  opmaak van een RUP: zodra het ontwerp RUP is voorgelegd aan de verschillende administraties tijdens een plenaire vergadering

  • afgerond: de herbestemming is doorgevoerd

De stand van zaken wordt opgevolgd in het kader van het wateruitvoeringsprogramma (WUP).  

Signaalgebieden IJzerbekken

signaalgebied

nr.               

gemeente

beslissing Vlaamse regering

datum beslissing

instrument

status (medio 2020)

Graningatevliet te Middelkerke IJZ-AG01 Middelkerke Verscherpte watertoets 9/05/2014   niet van toepassing
Steenkerke WUG Zuid IJZ-AG02 Veurne Bouwvrije opgave

9/05/2014

31/03/2017

WORG in voorbereiding
Lichtervelde Molenlaan Margarethalaan IJZ-AG03 Lichtervelde Bouwvrije opgave 9/05/2014 WORG in voorbereiding
Oostende bedrijventerreinen luchthaven IJZ-AG04 Oostende Verscherpte watertoets 9/05/2014   niet van toepassing
Ieper woongebied west IJZ-AG05 Ieper Verscherpte watertoets 9/05/2014   niet van toepassing
Poperinge WUG Sint-Bertinusstraat IJZ-AG06 Poperinge Verscherpte watertoets 9/05/2014   niet van toepassing
Torhout Moertjes IJZ-AG07 Torhout Verscherpte watertoets 9/05/2014   niet van toepassing
Lichtervelde WUG Waterhoenbeek IJZ-AG08 Lichtervelde Verscherpte watertoets 9/05/2014   niet van toepassing
Gits Bollestraat Stationsstraat IJZ-AG09 Hooglede Verscherpte watertoets 9/05/2014   niet van toepassing
Westouter Blauwepoortstraat Blauwpoortakker IJZ-AG10 Heuvelland Verscherpte watertoets 9/05/2014   niet van toepassing
Reningelst Disbos IJZ-AG11 Poperinge Verscherpte watertoets 9/05/2014   niet van toepassing
Elverdinge Heidestraat IJZ-AG12 Ieper Verscherpte watertoets 9/05/2014   niet van toepassing
Gouwelozekreek SG_R3_IJZ_05 Oostende Bouwvrije opgave  31/03/2017 WORG in voorbereiding
Roesbrugge WUG SG_R3_IJZ_08 Poperinge Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG in voorbereiding
Zarrenbeek SG_R3_IJZ_11 Kortemark Verscherpte watertoets 31/03/2017   niet van toepassing
Handzamevaart SG_R3_IJZ_12 Diksmuide Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG niet gestart

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.