Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Beleidsinstrumenten > Signaalgebieden > Goedgekeurde vervolgtrajecten per bekken > Goedgekeurde vervolgtrajecten IJzerbekken

Goedgekeurde vervolgtrajecten IJzerbekken

Hierna vindt u alle signaalgebieden in het IJzerbekken waarover de Vlaamse Regering een beslissing genomen heeft.

Er worden 2 categorieën van beslissingen onderscheiden (zie kolom "beslissing Vlaamse Regering"):

  • verscherpte watertoets: de geldende harde bestemming blijft behouden, maar er kunnen in het kader van de watertoets wel extra voorwaarden opgelegd worden voor de ontwikkeling van het gebied.
  • bouwvrije opgave: delen van het signaalgebied moeten bouwvrij blijven en moeten bijgevolg een andere bestemming krijgen.

De kolom "instrument" geeft aan op welke manier de bouwvrije opgave zal gerealiseerd worden: via een RUP of via een ander bewarend initiatief. Staat er niets in de tabel, dan is nog niet uitgemaakt op welke manier de herbestemming zal gebeuren.

De kolom "status" geeft de stand van zaken voor de gebieden waarvoor een bouwvrije opgave geldt. Hierbij worden volgende categorieën onderscheiden:

  • niet gestart: het volledige herbestemmingsproces moet nog opgestart worden

  • in voorbereiding: het voorbereidend studiewerk voor een herbestemming is lopende

  • in uitvoering:  in geval van de  opmaak van een RUP: zodra het ontwerp RUP is voorgelegd aan de verschillende administraties tijdens een plenaire vergadering

  • afgerond: de herbestemming is doorgevoerd

De stand van zaken wordt opgevolgd in het kader van het wateruitvoeringsprogramma (WUP). Het WUP 2016 zal beschikbaar zijn tegen de zomer van 2017.

 

Signaalgebieden IJzerbekken

Signaalgebied

Nr.               

Gemeente

Beslissing Vlaamse Regering

Datum beslissing

instru-ment

status (begin 2018)

Graningatevliet te Middelkerke IJZ-AG01 Middelkerke Verscherpte watertoets 09/05/2014 niet van toepassing
Steenkerke WUG Zuid IJZ-AG02 Veurne Bouwvrije opgave

09/05/2014

31/03/2017

niet gestart
Lichtervelde Molenlaan Margarethalaan IJZ-AG03 Lichtervelde Bouwvrije opgave 09/05/2014 niet gestart
Oostende bedrijventerreinen luchthaven IJZ-AG04 Oostende Verscherpte watertoets 09/05/2014 niet van toepassing
Ieper woongebied west IJZ-AG05 Ieper Verscherpte watertoets 09/05/2014 niet van toepassing
Poperinge WUG Sint-Bertinusstraat IJZ-AG06 Poperinge Verscherpte watertoets 09/05/2014 niet van toepassing
Torhout Moertjes IJZ-AG07 Torhout Verscherpte watertoets 09/05/2014 niet van toepassing
Lichtervelde WUG Waterhoenbeek IJZ-AG08 Lichtervelde Verscherpte watertoets 09/05/2014 niet van toepassing
Gits Bollestraat Stationsstraat IJZ-AG09 Hooglede Verscherpte watertoets 09/05/2014 niet van toepassing
Westouter Blauwepoortstraat Blauwpoortakker IJZ-AG10 Heuvelland Verscherpte watertoets 09/05/2014 niet van toepassing
Reningelst Disbos IJZ-AG11 Poperinge Verscherpte watertoets 09/05/2014 niet van toepassing
Elverdinge Heidestraat IJZ-AG12 Ieper Verscherpte watertoets 09/05/2014 niet van toepassing

Gouwelozekreek

SG_R3_IJZ_05 Oostende Bouwvrije
opgave
31/03/2017 niet gestart

Roesbrugge WUG

SG_R3_IJZ_08

Poperinge Bouwvrije
opgave
31/03/2017 niet gestart

Zarrenbeek

SG_R3_IJZ_11

Kortemark Verscherpte watertoets 31/03/2017 niet van toepassing

Handzamevaart

SG_R3_IJZ_12

Diksmuide Bouwvrije
opgave
31/03/2017 niet gestart

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.