Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Goedgekeurde vervolgtrajecten IJzerbekken

Hierna vindt u alle signaalgebieden in het IJzerbekken waarover de Vlaamse Regering een beslissing genomen heeft.

Er worden 2 categorieën van beslissingen onderscheiden (zie kolom "beslissing Vlaamse Regering"):

  • verscherpte watertoets: de geldende harde bestemming blijft behouden, maar er kunnen in het kader van de watertoets wel extra voorwaarden opgelegd worden voor de ontwikkeling van het gebied.
  • bouwvrije opgave: delen van het signaalgebied moeten bouwvrij blijven en moeten bijgevolg een andere bestemming krijgen.

De kolom "instrument" geeft aan op welke manier de bouwvrije opgave zal gerealiseerd worden: via een RUP of via een ander bewarend initiatief, zoals een aanduiding als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Staat er niets in de tabel, dan is nog niet uitgemaakt op welke manier de herbestemming zal gebeuren.

De kolom "status" geeft de stand van zaken voor de gebieden waarvoor een bouwvrije opgave geldt. Hierbij worden volgende categorieën onderscheiden:

  • niet gestart: het volledige herbestemmingsproces moet nog opgestart worden

  • on hold: de voorbereiding van het herbestemmingsproces is stilgelegd 

  • in voorbereiding: het voorbereidend studiewerk voor een herbestemming is lopende

  • in uitvoering:  in geval van de  opmaak van een RUP: zodra het ontwerp RUP is voorgelegd aan de verschillende administraties tijdens een plenaire vergadering

  • afgerond: de herbestemming is doorgevoerd

De stand van zaken wordt opgevolgd in het kader van het wateruitvoeringsprogramma (WUP).  

Signaalgebieden IJzerbekken

signaalgebied

nr.               

gemeente

beslissing Vlaamse regering

datum beslissing

instrument

status 

Graningatevliet  Middelkerke

IJZ-AG01

Middelkerke

Verscherpte watertoets

9/05/2014

 

niet van toepassing

Steenkerke WUG Zuid

IJZ-AG02

Veurne

Bouwvrije opgave

9/05/2014

31/03/2017

WORG

voorlopige aanduiding VR op 13/10/2023

Lichtervelde Molenlaan Margarethalaan

IJZ-AG03

Lichtervelde

Bouwvrije opgave

9/05/2014

WORG

voorlopige aanduiding VR op 13/10/2023

Oostende bedrijventerreinen luchthaven

IJZ-AG04

Oostende

Verscherpte watertoets

9/05/2014

 

niet van toepassing

Ieper woongebied west

IJZ-AG05

Ieper

Verscherpte watertoets

9/05/2014

 

niet van toepassing

Poperinge

WUG Sint-Bertinusstraat

IJZ-AG06

Poperinge

Verscherpte watertoets

9/05/2014

 

niet van toepassing

Torhout Moertjes

IJZ-AG07

Torhout

Verscherpte watertoets

9/05/2014

 

niet van toepassing

Lichtervelde 

WUG Waterhoenbeek

IJZ-AG08

Lichtervelde

Verscherpte watertoets

9/05/2014

 

niet van toepassing

Gits Bollestraat Stationsstraat

IJZ-AG09

Hooglede

Verscherpte watertoets

9/05/2014

 

niet van toepassing

Westouter Blauwepoortstraat 

Blauwpoortakker

IJZ-AG10

Heuvelland

Verscherpte watertoets

9/05/2014

 

niet van toepassing

Reningelst Disbos

IJZ-AG11

Poperinge

Verscherpte watertoets

9/05/2014

 

niet van toepassing

Elverdinge Heidestraat

IJZ-AG12

Ieper

Verscherpte watertoets

9/05/2014

 

niet van toepassing

Gouwelozekreek

SG_R3_IJZ_05

Oostende

Bouwvrije opgave 

31/03/2017

WORG

in voorbereiding

Roesbrugge WUG

SG_R3_IJZ_08

Poperinge

Bouwvrije opgave

31/03/2017

WORG

voorlopige aanduiding VR op 13/10/2023

Zarrenbeek

SG_R3_IJZ_11

Kortemark

Verscherpte watertoets

31/03/2017

 

niet van toepassing

Handzamevaart

SG_R3_IJZ_12

Diksmuide

Bouwvrije opgave

31/03/2017

WORG

voorlopige aanduiding VR op 13/10/2023

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.