Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Juli 2023 - Bekkenuitvoeringsprogramma's houden de vinger aan de pols

De bekkenspecifieke delen van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 bevatten tal van gebiedsspecifieke acties om de waterkwaliteit en ecologie te verbeteren, de structuur van de waterlopen te herstellen, de overstromings- en droogteproblematiek aan te pakken en de waterbeleving te verhogen.

Met het wateruitvoeringsprogramma leggen de partners binnen het bekken de prioriteiten voor de uitvoering vast en bevestigen ze hun engagement.

De CIW nam op 28 juni 2023 kennis van de uitvoeringsprogramma’s. Eerder gaven de bekkenbesturen al hun goedkeuring.

Raadpleeg het wateruitvoeringsprogramma voor het:

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.