Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Evaluatierapporten droogte

Hier kan u de evaluatierapporten over de voorbije waterschaarste en droogteperiodes raadplegen
Evaluatierapport Waterschaarste en Droogte 2022 (rapport, 2023)

2022 was het vijfde droge jaar in zes jaar tijd. Toch is elke droogteperiode anders. Vandaar dat de CIW opnieuw alle kennis en ervaringen over de voorbije droogteperiode bundelde in een evaluatierapport en aanbevelingen formuleerde voor het toekomstig waterschaarste- en droogterisicobeheer.

Evaluatierapport Waterschaarste en Droogte 2020 (rapport, 2021)

2020 was het vierde opeenvolgende droogtejaar. Toch is elke droogteperiode anders. Vandaar dat de CIW opnieuw alle kennis en ervaringen met de voorbije droogteperiode bundelde in een evaluatierapport en aanbevelingen formuleerde voor het toekomstig waterschaarste- en droogterisicobeheer.

Evaluatierapport Waterschaarste en Droogte 2019 (rapport, 2020)

Na 2017 en 2018 was ook 2019 een droog jaar. Toch is elke droogteperiode anders. Vandaar dat de CIW opnieuw alle kennis en ervaring met de voorbije droogteperiode bundelde in een evaluatierapport, met aanbevelingen voor het toekomstige waterschaarste- en droogterisicobeheer.

Evaluatierapport Waterschaarste en Droogte 2018 (rapport, 2019)

Het rapport geeft een samenvattend overzicht van de waterschaarste en droogte in de periode van april 2018 tot en met februari 2019. Het evaluatierapport bundelt de kennis en ervaringen van de betrokken CIW-werkgroepen, de droogtecommissie en het provinciale crisisoverleg onder leiding van de gouverneurs.

Evaluatierapport Waterschaarste en Droogte 2017 (rapport, 2017)

De eerste helft van 2017 jaar viel er weinig neerslag in ons land. Vooral de periode van april tot juni was uitzonderlijk droog. In juni 2017 gaf toenmalig minister J. Schauvliege aan de CIW de opdracht om de droogteaanpak te coördineren. De CIW maakte een evaluatie van de waterschaarste en droogte als opstap naar de verdere uitwerking van een droogterisicobeheer.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.