Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Evaluatierapport Waterschaarste en Droogte 2017 (rapport, 2017)

De eerste helft van 2017 jaar viel er weinig neerslag in ons land. Vooral de periode van april tot juni was uitzonderlijk droog. In juni 2017 gaf toenmalig minister J. Schauvliege aan de CIW de opdracht om de droogteaanpak te coördineren. De CIW maakte een evaluatie van de waterschaarste en droogte als opstap naar de verdere uitwerking van een droogterisicobeheer.

Het evaluatierapport beschrijft de toestand en de impact van de droogteperiode (zomer 2016-zomer 2017) en de periode van waterschaarste (mei-juli 2017), geeft een overzicht van de genomen (crisis)maatregelen en formuleert aanbevelingen op hoofdlijnen voor de verdere uitwerking van het droogterisicobeheer. Het rapport vormt hiermee een opstap naar de verdere uitwerking van het droogterisicobeheer.

De CIW gaf haar goedkeuring aan het rapport op 16 oktober 2017.

Raadpleeg het rapport.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.