Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home
19 resultaten voor de zoekopdracht.
Filter de resultaten.
Type itemNieuwe items sindsSorteer op relevantie · datum (meest recente eerst) · alfabetisch
Augustus 2018 - captatieverbod in IJzerbekken door aanhoudende droogte
Door de droge maanden mei, juni, juli en augustus daalden de waterpeilen in de waterlopen aanzienlijk. Hierdoor stijgt het zoutgehalte in de waterlopen, vooral in de polders. En neemt de kans op het voorkomen van schadelijke blauwalgen of cyanobacteriën toe. Ook de grondwaterstand daalt verder. De gouverneur besliste daarom op het crisisoverleg met alle betrokkenen om een captatieverbod aan te houden voor de onbevaarbare waterlopen.
Bevindt zich in Bekkens / IJzerbekken / In de kijker
Juli 2018 - Oppompen vanuit onbevaarbare waterlopen verboden door droogte
Door de droge maanden mei, juni en juli daalden de waterpeilen in de waterlopen in het Leiebekken aanzienlijk. Door de warme temperaturen zelfs tot 1 cm per dag. Ook de grondwaterstand daalt verder. De gouverneurs beslisten daarom op het crisisoverleg met alle betrokkenen om een captatieverbod in te stellen voor de onbevaarbare waterlopen.
Bevindt zich in Bekkens / Leiebekken / In de kijker
Okt. 2017. Kom naar het Kerkebeekforum op 21 oktober
Burgers, organisaties en overheden hebben meer dan 120 ideeën en suggesties geformuleerd om de overstromingsproblematiek in de vallei van de Kerkebeek en haar zijlopen in Zedelgem en Sint-Michiels aan te pakken. Heel wat van die ideeën werden ondertussen al in engagementen omgezet, maar moeten nog verder geconcretiseerd worden.
Bevindt zich in Bekkens / Bekken van de Brugse Polders / In de kijker
Naar een riviercontract voor het stroomgebied van de Dommel
Op donderdag 23 januari 2020 ondertekenden verschillende lokale, provinciale en Vlaamse partners een charter voor de Dommel. De deelnemers engageren zich hiermee om samen te werken aan een duurzame vermindering van het overstromingsrisico, het terugdringen van de waterschaarste in de waterlopen en een verbetering van de waterkwaliteit in het stroomgebied van de Dommel. Met de ondertekening start een participatieproject op het grondgebied van de gemeenten Lommel, Peer, Hechtel-Eksel en Pelt. Het project zal in 2021 resulteren in een riviercontract voor de Dommel dat vastlegt wie welke engagementen neemt voor acties rond waterkwantiteit en -kwaliteit.
Bevindt zich in Bekkens / Maasbekken / In de kijker
Actuele waterschaarste- en droogtetoestand
Bevindt zich in Nieuws
Bestand PDF document Nieuwsbrief Maasbekken nr3 (december 2011)
Bevindt zich in Bekkens / / Nieuwsbrief bekken / Nieuwsbrief Maasbekken - archief
Mei 2011 - CIW keurt aanbevelingen tegen wateroverlast goed
Op 12 mei keurde de CIW het globale evaluatiedocument met aanbevelingen voor het beleid over de overstromingen van november 2010 goed.
Bevindt zich in Nieuws
Juni 2018 - Werken bypass Heulebeek gestart
Op 22 en 23 juni 2018 werd in Heule door de Vlaamse Milieumaatschappij de koker onder de spoorweg aangelegd die het water van de Heulebeek bij hoogwater sneller laat afvoeren via de bypass. Door deze ingreep vermindert het overstromingsrisico in het centrum van Heule. De werken zullen eind 2018 afgerond worden.
Bevindt zich in Bekkens / Leiebekken / In de kijker
infokrant 'Water aan zet in de vallei van de Kleine Nete'
Met deze infokrant informeren wij u over de projecten binnen de vallei van de Kleine Nete van het Albertkanaal tot Lier en de lopende acties binnen het speerpuntgebied Molenbeek-Bollaak.
Bevindt zich in Bekkens / Netebekken / In de kijker

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.