Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Het Demerbekken

gebiedsprioritering SGBP3 Demerbekken

Het Demerbekken is het grootste bekken van Vlaanderen en omvat 51 gemeenten. Het strekt zich voor twee derde uit over de provincie Limburg en voor één derde over de provincie Vlaams-Brabant.

Binnen het Demerbekken onderscheiden we verschillende regio’s, elk met hun kenmerken, problemen en kansen. In het ene gebied ligt de nadruk op waterkwantiteit, in een ander gebied op waterkwaliteit of ecologie. Meer info over de kenmerken van en de sectoren in het bekken kan u hier raadplegen.

In 17 speerpuntgebieden (Munsterbeek, Demer I, Demer II, Zwarte Beek, Mangelbeek, Winge, Begijnebeek, Mombeek, Herk-Kleine Herk, Velpe, Hulpe-Zwart Water, Kleine Gete, Grote Gete, Vinne, Demer III-IV, Zwart Water, Schulensmeer) en 5 aandachtsgebieden (Demer IV, Demer V, Gete I, Gete II, Melsterbeek) willen we op termijn een goede watertoestand halen en zetten we in op een gebiedsgerichte werking. Het gebiedsgericht en thematisch overleg binnen deze gebieden is de stuwende motor hierachter.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.