Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Demerbekken > In de kijker

In de kijker

Dec. 2019 - Grote belangstelling voor zesde Demerdag aan Herk & Mombeek
De vernieuwende aanpak voor het waterbeleid in de Herk- en Mombeekvallei stond centraal tijdens de zesde Demerdag op 30 september.
Dec. 2019 - Integraal Project Herk & Mombeek: labo voor samenwerking
Al sinds 2011 trekken het bekkensecretariaat van het Demerbekken en het regionaal landschap Haspengouw en Voeren samen het integraal project 'Herk en Mombeek’.
Dec. 2019 - Vlaamse administraties tekenen charter Water-Land-Schap tijdens Demerdag

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.