Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

In de kijker

Mrt. 2021 - Het Demerbekken nodigt 4x uit

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we in het Demerbekken opnieuw een aantal events. Reserveer alvast een plaatsje in uw agenda voor volgende events. U kan zich ook al inschrijven voor het Waterplatform.

Mrt. 2021 - Beleid in de BRES voor water

"In de BRES voor water” van de provincie Limburg, UHasselt, het Demerbekken, de Vlaamse Milieumaatschappij en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren brengt de waterstand en ecologische kwaliteit van de Limburgse beken in kaart.

Mei 2019 - Terugblik op 10 jaar strategische projecten in Demer- en Laakvallei

Op 19 maart 2019 organiseerde het Regionaal Landschap Noord-Hageland samen met haar partners, waaronder het bekkensecretariaat van het Demerbekken, een symposium over 10 jaar strategische projecten in de Demer- en Laakvallei. Ook Vlaams minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel was aanwezig.

Mei 2019 - Eerste Demermeander geopend

Sinds april 2019 stroomt er opnieuw Demerwater door de meander in Vinkenberg tussen Diest en Scherpenheuvel-Zichem. Het is de eerste van een 30-tal historische meanders die de komende jaren terug aangesloten worden aan de Demer. Een historisch moment.

Dec. 2018 - Watering Grote Gete investeert in beekherstel en aangepast beheer

In het kader van het integraal project ‘Getes’ organiseert het bekkensecretariaat al enkele jaren gebiedsgericht overleg met wateringen, lokale besturen en betrokken administraties. Het overleg resulteerde al in een ecologisch investeringsproject voor de rivierdonderpad in de Deysbeek en Waarbeek, een project dat watering Kleine Gete in de loop van 2019 op het terrein zal uitvoeren en ondersteuning krijgt van de provincie Vlaams-Brabant.

Dec. 2018 - Hermeanderingsproject Batsheerse Beemd

Opnieuw is een hermeanderingsproject uitgevoerd binnen het Integraal Project Herk en Mombeek. Het structuurherstel in de Grondelingenbeek, één van de acties van het stroomgebiedbeheerplan, kwam tot stand in een samenwerking tussen de gemeenten Heers en Sint-Truiden, de provincie Limburg, Natuurpunt, Wildbeheerseenheid De Herk en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren.

Bekkensecretariaat en VMM lichtten aandachtsgebied Herk door

De Herk en de Kleine Herk vormen samen een aandachtsgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. Dat betekent dat we er een goede ecologische en chemische toestand van de waterloop beogen tegen 2027. Het bekkensecretariaat en de VMM hebben het aandachtsgebied doorgelicht, brachten knelpunten in kaart en gingen op zoek naar oplossingen. Ze kregen daarbij de steun van een stagestudent.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.