Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Denderbekken > In de kijker

In de kijker

Feb. 2017 - Samen naar een goede watertoestand
Het bekkensecretariaat startte in 2016 gebiedsgericht overleg op voor het aandachtsgebied Molenbeek-Pachtbosbeek. Samen met de andere actoren in het gebied bespreken we welke projecten de waterkwaliteit vooruit helpen, hoe we verschillende projecten kunnen afstemmen en waar we nog meer kunnen samenwerken. Voor het aandachtsgebied Mark wordt het overleg dit jaar opgestart.
Feb. 2017 - Bekkensecretariaat organiseert grensoverschrijdend overleg
In maart 2017 zal het bekkensecretariaat een eerste algemeen grensoverschrijdend wateroverleg (GoW) voor het Denderbekken organiseren. Met dit initiatief wil het bekkensecretariaat de relaties met de partners in Wallonië versterken en meer samenwerken en afstemmen bij de implementatie van de Kaderrichtlijn Water. Het eerste overleg staat in het teken van de goede watertoestand in het Denderbekken.
Feb. 2017 - Bestrijding Chinese wolhandkrab
De Chinese wolhandkrab is een grote zoetwaterkrab die van nature voorkomt in Oost-Azië. Begin de 20ste eeuw belandde ze in Europa. In Vlaanderen heeft de wolhandkrab geen natuurlijke vijanden waardoor de populatie en het territorium de voorbije decennia ongehinderd kon uitbreiden.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.