Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Het IJzerbekken

Bekkenkaart IJzerbekken

Beelden uit het IJzerbekken

Het IJzerbekken is het meest westelijke bekken in Vlaanderen. Het ligt binnen de provincie West-Vlaanderen. 27 gemeenten behoren (deels) tot het IJzerbekken.

Het IJzerbekken wordt gekenmerkt door een diversiteit van regio’s, elk met hun eigenheid, problemen en kansen. In het ene gebied ligt de nadruk op waterkwantiteit, in een ander gebied op waterkwaliteit of ecologie. In 3 aandachtsgebieden willen we op termijn een goede watertoestand halen en zetten we in op een gebiedsgerichte werking.  

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.