Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2021 - Continue metingen sporen vervuiling in waterlopen IJzerbekken op

Uit het gebiedsgericht overleg voor het kanaal Ieper-IJzer en voor de Poperingevaart bleek de noodzaak aan continue metingen om incidenten beter te kunnen opsporen en de impact ervan op de waterkwaliteit te kunnen beperken.

In november plaatste de Vlaamse Milieumaatschappij multiparametersondes op de Zwaanhofbeek in Ieper en op de Hollebeek-Spanebeek in Vleteren.

  • De Vlaamse Landmaatschappij zal de meetsonde op de Hollebeek-Spanebeek inzetten bij de aanpak van nitraat in de waterloop.
  • De meetsonde op de Zwaanhofbeek bewees meteen zijn nut door na een bedrijfsbrand de invloed van het bluswater op de waterloop te monitoren.

 

Lees meer over de opvolging van dit incident.

 

Continue metingen

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.