Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec 2017 - Opties herbestemming signaalgebieden met gemeenten besproken

In (delen van) de signaalgebieden Oostende Gouwelozekreek, Poperinge Roesbrugge, Diksmuide Handzamevaart en Lichtervelde, Molenlaan - Margarethalaan is het overstromingsrisico zo hoog dat de Vlaamse Regering eerder al besliste om de gebieden te herbestemmen.

Het bekkensecretariaat bezocht samen met het departement Omgeving de betrokken gemeenten en besprak er de opties voor de herbestemming. Dat kan via een gemeentelijk RUP, of door de gebieden in de toekomst te laten aanduiden als watergevoelig openruimtegebied.

Omdat ze op korte termijn geen RUP plannen, stappen de gemeenten mee in het proces voor de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden. Ook de verfijning van de afbakening van de gebieden werd met de gemeenten besproken.  

De Vlaamse Regering heeft op 8 december 2017 het decretale kader bekrachtigd om gebieden die regelmatig onder water staan, te kunnen aanduiden als watergevoelig openruimtegebied, waardoor er onmiddellijk een bouwverbod geldt. Bouwvrije openruimtefuncties zoals landbouw, natuur en zachte recreatie blijven wel mogelijk. Een uitvoeringsbesluit met nadere regels voor de voorlopige aanduiding van de watergevoelige openruimtegebieden en de organisatie van het openbaar onderzoek erover, is in voorbereiding.

    Signaalgebieden reeks 3

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.