Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Juni 2018 - bekkenbestuur keurt het wateruitvoeringsprogramma goed

Onder voorzitterschap van de gouverneur kwamen op 1 juni de gewestelijke en lokale vertegenwoordigers van het integraal waterbeleid voor het IJzerbekken bijeen.

Op de agenda stond de goedkeuring van het aangepaste huishoudelijk reglement en het wateruitvoeringsprogramma. Belangrijke realisaties in 2017 waren de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden o.a. op de Bollaertbeek in Voormezele, op de Robaertbeek in Poperinge en op de Drielindenbeek in Lichtervelde en de opstart van overleg over de waterkwaliteit van de Poperingevaart en de Blankaart waterlopen. Ook ging aandacht uit naar acties en maatregelen volgend uit de droogteperiode in de zomer 2017. De succesvolle verbetering van glasaalintrek en monitoring van paling uittrek via het afvoerkanaal Veurne-Ambacht werd voorgesteld. Daarnaast zijn nieuwe pluviale overstromingskaarten in opmaak, die afstromend hemelwater in kaart brengen zoals bijvoorbeeld wateroverlast in straten ten gevolge van hevige neerslag.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.