Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Juni 2017 - Naar een goede watertoestand voor de Blankaart waterlopen

Op 19 juni organiseren we een infomoment over de Blankaart waterlopen. Werkt u voor een overheidsinstantie, een sectororganisatie of een andere vereniging die nauw betrokken is bij het waterbeheer in het gebied van de Blankaart waterlopen of zet u zich in voor een betere watertoestand in het gebied, dan bent u van harte welkom.
infomoment
maandag 19 juni
van 13u30 tot 16u30
Kasteel De Blankaart in Woumen

Blankaart(stempelAG)

Samen kunnen we meer

Het stroomgebied van de Blankaart waterlopen is een aandachtsgebied van het stroomgebiedbeheerplan. Met gerichte inspanningen willen we er ten laatste in 2027 een goede ecologische watertoestand bereikt hebben. 

Om die ambitie waar te maken, slaan de Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Landmaatschappij, De Watergroep, de Provincie West-Vlaanderen, Inagro, de Zuidijzerpolder en het bekkensecretariaat IJzerbekken de handen in elkaar. Want samen kunnen we meer!

       

Nog werk op de plank

Om in dit gebied een goede watertoestand te halen, is nog werk aan de winkel. De Blankaartvijver, die in het hart van dit aandachtsgebied ligt, wordt gevoed door een zestal beken die zo'n 6.000 ha landbouwgebied ontwateren. In die beken komen nog te veel sediment, nutriënten,  gewasbeschermingsmiddelen en huishoudelijk afvalwater terecht.

Door kennis en ervaring uit te wisselen en projecten en initiatieven bij elkaar te leggen, kunnen we tot slimme en sterke combinaties komen. Daarom gaan we in het stroomgebied van de Blankaart waterlopen voor een integrale & gebiedsgerichte aanpak.

 

Meedoen?

Op 19 juni organiseren we een infomoment over de Blankaart waterlopen.

Werkt u voor een overheidsinstantie, een sectororganisatie of een andere vereniging die nauw betrokken is bij het waterbeheer in het gebied van de Blankaart waterlopen of zet u zich in voor een betere watertoestand in het gebied, dan bent u van harte welkom.

  • U verneemt hoe het met de waterkwaliteit en de waterhuishouding in het gebied gesteld is.
  • U maakt kennis met de projecten die in het gebied lopen of op stapel staan.
  • U geeft mee vorm aan het actieplan om de watertoestand in het aandachtsgebied van de Blankaart te verbeteren.
Raadpleeg het programma.
Inschrijven kan tot 12 juni via deze link.

Voor meer informatie over dit infomoment of het aandachtsgebied Blankaart waterlopen kunt u terecht bij het bekkensecretariaat IJzerbekken (tel. 059 – 56 26 89, secretariaat_ijzer@vmm.be).

 

 

 Infomoment Blankaart - partners

Er beweegt heel wat in en rond de Blankaart

Een goede waterkwaliteit en waterhuishouding zijn belangrijk voor de drinkwaterproductie en de natuur in het gebied. De voorbije jaren zijn verschillende initiatieven opgestart die daartoe bijdragen. Lees meer ...  

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.