Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > IJzerbekken > In de kijker > nov. 2017 - Samen naar een goede watertoestand voor de Poperingevaart
Navigatie

nov. 2017 - Samen naar een goede watertoestand voor de Poperingevaart

GTO Poperingevaart - opstart

Samen gaan we de uitdaging aan

Het stroomgebied van de Poperingevaart is een aandachtsgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. Met gerichte inspanningen willen we er ten laatste in 2027 een goede ecologische watertoestand bereikt hebben.
Om die doelstelling waar te maken, bundelen de Vlaamse Milieumaatschappij, de provincie West-Vlaanderen, Inagro, het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB), de stad Poperinge, SAGE de l'Yser en het bekkensecretariaat IJzerbekken hun krachten.

Een intensieve aanpak

Willen we in dit uitgestrekte landelijke gebied een goede watertoestand halen, dan moet de instroom van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar de waterlopen nog omlaag.

Een intensieve begeleiding bij bemesting en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, individuele behandelingsinstallaties voor het afvalwater van de gespreide bebouwing en de verdere aanpak van erosie kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Een geïntegreerd waterbeheer voorkomt wateroverlast en watertekort en creëert ecologische meerwaarde.

U doet toch ook mee?

Wil u meewerken aan de integrale aanpak binnen het stroomgebied van de Poperingevaart, dan bent u welkom op het eerste gebiedsgericht en thematisch overleg (GTO), op donderdag 23 november.

We geven er uitleg bij de actuele watertoestand van de Poperingevaart en bij de acties en maatregelen die nodig zijn om een goede watertoestand te bereiken. We stellen een aantal projecten voor die de waterkwaliteit zullen verbeteren.  En we luisteren naar uw plannen in het gebied en gaan op zoek naar samenwerkingsmogelijkheden.

Programma

Wanneer?                                        Donderdag 23 november 2017 van 9u30 tot 12u30

Waar?                                               Stadhuis Poperinge, Grote Markt 1

Hoe inschrijven?                           Tegen uiterlijk 17 november inschrijven via deze link

Meer info                                         secretariaat_ijzer@vmm.be, tel. 059 - 53 26 89

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.