Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > IJzerbekken > In de kijker > Workshop stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027
Navigatie

Workshop stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Workshop op 19 november 2019 voor bekkenoverlegstructuren IJzerbekken en bekken Brugse Polders

Samen met u willen we invulling geven aan de nieuwe waterbeheerplannen 2022-2027 voor het IJzerbekken en het bekken van de Brugse Polders.

De aanwezigheid van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen blijft in verschillende waterlopen te hoog. Hoe kunnen we gebiedsgericht de bemestingsdruk, de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen en de lozing van afvalwater sneller en efficiënter verminderen?

Klimaatverandering met drogere zomers en nattere winters maakt de uitdaging nog groter. Hoe komen we tot een robuust watersysteem dat het effect van verzilting kan opvangen, dat minder kwetsbaar is voor lange droge perioden en beter zelfzuiverend werkt?

Het doel van de workshop is om samen met de stakeholders van het integraal waterbeleid in de bekkens van IJzer en Brugse Polders te komen tot innovatieve voorstellen.

Praktisch

  • Dinsdag 19 november 2019, om 9u00
  • Staf Versluys centrum, Kapellestraat 76, 8450 Bredene

Deelname is gratis, maar inschrijving voor 12 november is verplicht. (Om praktische redenen zijn de inschrijvingen beperkt tot 60 personen).

Inschrijfknop

Workshop stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (2)

Programma

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij het bekkensecretariaat.

(tel. 059 56 26 89, secretariaat_ijzer@vmm.be, secretariaat_brugsepolder@vmm.be)Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.