Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Workshop stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Workshop op 19 november 2019 voor bekkenoverlegstructuren IJzerbekken en bekken Brugse Polders

Samen met u willen we invulling geven aan de nieuwe waterbeheerplannen 2022-2027 voor het IJzerbekken en het bekken van de Brugse Polders.

De aanwezigheid van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen blijft in verschillende waterlopen te hoog. Hoe kunnen we gebiedsgericht de bemestingsdruk, de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen en de lozing van afvalwater sneller en efficiënter verminderen?

Klimaatverandering met drogere zomers en nattere winters maakt de uitdaging nog groter. Hoe komen we tot een robuust watersysteem dat het effect van verzilting kan opvangen, dat minder kwetsbaar is voor lange droge perioden en beter zelfzuiverend werkt?

Het doel van de workshop is om samen met de stakeholders van het integraal waterbeleid in de bekkens van IJzer en Brugse Polders te komen tot innovatieve voorstellen.

Praktisch

  • Dinsdag 19 november 2019, om 9u00
  • Staf Versluys centrum, Kapellestraat 76, 8450 Bredene

Deelname is gratis, maar inschrijving voor 12 november is verplicht. (Om praktische redenen zijn de inschrijvingen beperkt tot 60 personen).

Inschrijfknop

Workshop stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (2)

Programma

9u00  Onthaal met koffie
9u30   

Verwelkoming en inleiding

Katrien Thomaes, bekkencoördinator bekken van de Brugse Polders

9u40

Nieuwe uitdagingen voor het waterbeleid

Welke gebieden hebben de beste waterkwaliteit? Welke inspanningen zijn nog nodig om de kwaliteit te verbeteren? Welke uitdagingen gaan gepaard met droogte en overstromingen?

Lies Verstraete en Katrien Thomaes, bekkencoördinatoren IJzerbekken en Brugse Polders

10u10

Parallelle sessies

Samen op zoek naar vernieuwende en duurzame oplossingen voor een goede water toestand.

  • Sessie 1: Nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen zo veel mogelijk op het veld houden.
  • Sessie 2: Verdere optimalisatie en quick wins binnen de waterzuiveringsinfrastructuur.
  • Sessie 3: Zout of zoet? Verzilting in de kustpolders of in de laaglandbeken verminderen.
  • Sessie 4: Verhogen van het zelfzuiverend vermogen van de waterlopen en ecologische herstel.
  • Sessie 5: Het voorkomen van watertekort en wateroverlast gaan hand in hand. 
12u10 

Samenvatting van de werkgroepen en vervolg

Lies Verstraete, bekkencoördinator IJzerbekken

12u30

Netwerkmoment met broodjesmaaltijd

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij het bekkensecretariaat.

(tel. 059 56 26 89, secretariaat_ijzer@vmm.be, secretariaat_brugsepolder@vmm.be)Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.