Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2022 - Bekkenbestuur IJzerbekken

Het bekkenbestuur van december 2022 stond grotendeels in teken van droogte en waterschaarste en terugkoppeling over de gebiedsgerichte werking water.

Het overleg van 20/12/22 stond vooral in teken van structurele maatregelen om waterschaarste te voorkomen, een terugkoppeling van het droogte overleg deze zomer en het raakvlak wateroverlast en waterschaarste voorkomen door water vast te houden (verder bouwend op de adviezen van het bekkenbestuur na de wateroverlast van november 2021). Fluvius gaf toelichting over hun aanpak van de hemelwater- en droogteplannen en de Westkustpolder over mogelijkheden om water vast houden in de polder.

Het bekkensecretariaat gaf terugkoppeling over de gebiedsgerichte werking water in teken van waterkwaliteit en voorkomen van vissterfte op het kanaal Ieper-IJzer, ecologische inrichting en visnevengeul op de Grote Kemmelbeek, Strategisch Project IJzer- en Handzamevallei en Waterlandschap projecten, een blik over de Franse grens en uitwisseling van gegevens van pesticiden monitoring.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.