Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2021 - Verder werken aan betere waterkwaliteit voor Bollaertbeek en Kleine Kemmelbeek

Het Leader project voor de Kleine Kemmelbeek en het H2020 WaterProtect project voor de Bollaertbeek krijgen een vervolg in een gecombineerd Water-Land-Schap/Leader project voor beide beken. Het nieuwe project zet in op zowel minder pesticiden in de waterloop, als op het vermijden van erosie.

 

Het bekkensecretariaat faciliteerde overleg tussen de Vlaamse Milieumaatschappij en Inagro over de verdere monitoring en analyse van de waterkwaliteit en het sediment.

De meetresultaten voor pesticiden en nitraat worden in een gebruiksvriendelijke applicatie weergegeven die specifiek voor dit gebied ontwikkeld is.

Lees meer over dit project

          Erosie

 

 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.