Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Okt. 2018 - Studie 'waterbalans kuststreek' krijgt verder vorm

In juni 2018 kregen de leden van het gebiedsgericht en thematisch overleg (GTO) de eerste resultaten van de studie 'waterbalans kuststreek' toegelicht. Het gaat om informatie over het aanbod, het gebruik en de behoefte aan leidingwater voor huishoudens, bedrijven, landbouw en het toerisme. Ook de werkwijze om de waterbalans voor oppervlaktewater te berekenen, werd afgesproken.
Om het watergebruik en de waterbehoefte in de kuststreek in kaart te brengen en prognoses te kunnen maken van de waterbehoefte op middellange (2040) en lange (2100) termijn startte eind 2017 de studie 'waterbalans kuststreek'. Het overleg over deze studie wordt georganiseerd via het gebiedsgericht en thematisch overleg (GTO) binnen de bekkenwerking van het IJzerbekken en het bekken van de Brugse Polders. De resultaten van de studie worden eind 2018 verwacht.     Nieuwsbrief sept. 2018

 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.